Projekty, dotace

Přinášíme informace o projektech města v různých fázích realizace – od projektů již realizovaných, přes projekty probíhající, až po záměry a studie, které jsou zatím pouze vizemi, ale časem se mohou posunout do další fáze.

Zajímavou kategorií jsou studentské projekty, které jsou pro nás podnětnou inspirací a mohou nám nastínit různá řešení problémů, přestože do fáze realizace se dostane málokterý. Pomáhají však ověřit různé možnosti řešení.

Priority při realizaci projektů určuje jednak jejich akutní potřeba (např. havárie, či nutnost řešit nějakou situaci – viz. navýšení kapacity ZŠ), jednak konkrétní možnosti získat na projekt dotaci.

Projekty v realizaci

Chystané projekty

Realizované projekty

Studentské projekty