Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Doba realizace: Leden - září 2016

Projektant: architektonická kancelář ADR

Odborná metodologická pomoc: UCEEB

Zhotovitel stavby: Bursík holding, a.s.

Náklady akce: 30 mil. Kč

Dotace: 14,3 mil. kč. - Ministerstvo financí. Další financování pokryto úvěrem.

V závěru roku 2015 bylo vydáno stavební povolení na 1. etapu akce. Ta zahrnuje nástavbu středního křídla nové budovy do patra a rozšíření školní jídelny, čímž by měl vzniknout i společenský prostor.

V původním návrhu, který visí na chodbě ve škole, můžeme vidět spojovací krček mezi starou a novou budovou – nový centrální vstup do obou budov, navíc s oddělením pěší a automobilové dopravy. Přestože tento prvek je velmi pěkný a provozně bychom ho velmi potřebovali, museli jsme ho odsunout do 2. etapy – v 1. etapě především řešíme problém přeplněnosti školy vybudováním nových tříd a rozšířením jídelny, na víc nevystačí peníze z grantu.

Při práci narazili projektanti na mnohá úskalí – při sondách a stavebně technickém průzkumu bylo například zjištěno, že stávající konstrukce (základy, pilíře) bude nutné zesílit. Mnoho přemýšlení také stálo řešení nástavby tak, aby vyhověla protipožárním požadavkům, a při tom jsme zachovali koncept nízkoenergetické dřevostavby, který od začátku zdůrazňujeme.

Všechny problémy se snad týmu (který zahrnoval projektanty z ADR a firmy Bomart, a odborníky z UCEEBu) podařilo vyřešit s tím, že naše škola bude mít oproti běžné přístavbě „něco navíc“ – například ohřev vody slunečními kolektory. Vlastní stavební práce v ZŠ začaly v lednu 2016, a v září by mělo být hotovo.

O přístavbu naší základní školy se zajímal internetový časopis Energeticky soběstačné budovy (ESB, str. 14. – 19.) - přečtěte si článek Snížení energetické náročnosti školy v Buštěhradě.

Jak vyrůstala nová přístavba naší školy se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=BSNhS7cevgM