Veřejné zakázky

Veřejné zakázky zadávané podle zákona město zveřejňuje na profilu zadavatele: https://pro-za.cz/contracts/0bcbd3.