Prohlášení o přístupnosti

Městský úřad Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.mestobustehrad.cz.

Stav souladu

Webová stránka www.mestobustehrad.cz je částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Část souborů na úřední desce, které pocházejí ze vzdálenější minulosti (do roku 2018) nebo byly našemu úřadu zaslány k vyvěšení v elektronické formě již jako nepřístupné - z personálních důvodů nelze zajistit převod všech těchto souborů do přístupné formy. Zpřístupnění takových souborů však v případě potřeby nabízíme na vyžádání.
Dokumenty ke stažení

Některé informace jsou na našich stránkách nabízeny v podobě dokumentů ke stažení, většinou ve formátech DOC, DOCX a PDF. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  • Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. 9. 2020.
  • Prohlášení bylo revidováno dne 18. 9. 2023.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte prosím na tyto kontakty:

Kontakt na správce obsahu

Městský úřad Buštěhrad,
Revoluční 1,
273 43 Buštěhrad

Telefon: 312 250 301

E-mail: meu@mestobustehrad.cz

Kontakt na webmastera
heranova@mestobustehrad.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
pristupnost@dia.gov.cz