Občan

Na MěÚ v Buštěhradě je možno vyřídit následující záležitosti:

Na úseku vnitřní správy

Související: Městské vyhlášky, Místní poplatky, ceník MěÚ

Vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů je v kompetenci Magistrátu města Kladna.

Na úseku životního prostředí

  • povolení kácení stromů a keřů
    Související:  formulář [PDF, 147 kb]

Czech POINT

Internetové stránky projektu Czechpoint neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Městský úřad Buštěhrad se od února 2008 zapojil do projektu CZECH POINT (neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). To znamená, že si k nám můžete přijít pro výpisy z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a výpisu z katastru nemovitostí. Bližší informace na www.czechpoint.cz.

Czech POINT na MěÚ Buštěhrad

Geoportál Buštěhradu

Geoportál města Buštěhradu

Zpřístupnili jsme pro vás geoportál Buštěhradu, pomocí kterého lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace například o číslech popisných a evidenčních.

Geoportál budeme dále rozšiřovat o další vrstvy informací, např. o inženýrské sítě, územní plán, evidence majetku města, historické mapy, zájmová místa apod., tak aby byl užitečný občanům města i pracovníkům městského úřadu.

Pro přístup do informačního systému Katastru nemovitostí (ikona ISKN) je u některých prohlížečů potřeba povolit otevírání vyskakovacích oken (pop-up). Panel na pravé straně obsahuje mapové vrstvy, které lze ikonou vrstev + a – rozbalovat a sbalovat. Ikona oka zapíná a vypíná posuvník průhlednosti vrstev. Pro bližší informace stiskněte ikonu nápovědy.

Doporučujeme nahlížet v prohlížeči Mozilla Firefox.

Pro přístup na geoportál použijte odkaz http://www.geosense.cz/geoportal/bustehrad/