Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Občan » Svoz domovního odpadu

Svoz domovního odpadu

Harmonogram svozů odpadu pro rok 2019

Svoz domovního odpadu zajišťuje firma:

AVE Kladno, s.r.o., Smečenská 381, 272 04 Kladno

Zákaznická linka: +420 800 118 800

E-mail: ave@ave.cz, web: http://www.ave.cz

Poplatek za odpad osoba/rok 850,- Kč
osoba/ 6 měsíců 425,- Kč

Podle platné obecně závazné vyhlášky je možné podat si žádost o částečné osvobození od uvedeného poplatku:

 • Důchodci nad 70 let věku a včetně: 425,- Kč/osoba/kalendářní rok
  tj: 213,- Kč za 1. pol. a 212,- Kč za 2. pol. (po písemném uplatnění nároku na osvobození - viz. Formuláře ke stažení)
 • Ostatní fyzické osoby s trvalým pobytem na Buštěhradě - program Třídím, tudíž šetřím: 425,- Kč/osoba/kalendářní rok
  tj. 213,- Kč za 1. pol. a 212,- Kč za 2. pol. (po písemném uplatnění nároku na osvobození - viz. Formuláře ke stažení)

V poplatku za odpad je zahrnuta platba za vyvážení popelnice, za ukládání tříděného domovního odpadu a za použití Sběrného místa k uložení drobného odpadu (drobné větve, listí, tráva, netříděný drobný materiál apod.). K ukládání tříděného domovního odpadu jsou určeny kontejnery.

 

Kontejnery na TDO

K ukládání tříděného domovního odpadu jsou určeny speciální barevné kontejnery. Kontejnery jsou určeny pro sběr:

 • skla (bílého a barevného)
  [zelené kontejnery]
 • papíru
  [modré kontejnery]
 • směsných plastů (PET láhví)
  [žluté kontejnery]

Umístění kontejnerů v Buštěhradě

umístění plast papír sklo ostatní
Kladenská (za zastávkou) 1 1 1 textil
Jasmínová ul. 2 2 1 textil, obuv, menší elektro
Ořešín (do Lidické ul.) 2 2 1  
Pražská (před bytovkou) 2 2 1  
Na Bouchalce 1 1 1  
Palackého (U hotelu) 2 2 1 textil, obuv, menší elektro
Tyršova (U obchodu před školou) 2 1 1  
Kladenská (U pošty) 2 2 2 menší elektro
Kladenská (U Racka) 2 2 2  
Riegrova 2 1 1 menší elektro
Švermova (Na chmelnici) 3 2 2 textil, obuv, menší elektro
 

Pro větší objem šatstva, bot a ostatních věcí z domácnosti se pořádají několikrát do roka sbírky pro Diakonii Broumov. Místo sběru se nachází v areálu MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1, přízemní prostory zámku (termíny jsou vždy vyhlašovány oznámeními).

Recyklace drobných elektrospotřebičů

E-box pro recyklaci drobných elektrospotřebičů [nové okno]

Mobilní místa (kontejnery) pro sběr menších elektrospotřebičů (varné konvice, fény apod.) jsou umístěna v ulicích:

 • Palackého
 • Jasmínová
 • Švermova
 • Riegrova
 • Kladenská

Drobné elektrospotřebiče, menší typy zářivek a žárovky lze vhodit také do E-BOXu na MěÚ Buštěhrad v 1. patře u výtahu.

Větší elektrospotřebiče je možno odevzdat na Sběrném místě.

Pro podporu třídění baterií v Buštěhradě jsou občanům zdarma k dispozici krabičky ECOCHEESE na třídění baterií v domácnosti. Vyzvednout si je mohou na městském úřadě při placení poplatků za komunální odpad nebo objednat na www.ecocheese.cz.

Zpětný odběr baterií - místa, kde je možné odevzdat použité baterie:

 • MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1

 • Potraviny COOP ul. Kladenská

 • Kulturní středisko Kladenská RC Pelíšek

 • Knihovna MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1

 • Pošta Buštěhrad ul. Kladenská

Baterie je možno vrátit také do kontejnerů na zpětný odběr elektrozařízení a to menším vstupem z boku kontejneru.

 

Všechny výše uvedené komodity mají také za povinnost odebrat zpět prodejci těchto zařízení.