Svoz domovního odpadu

 

Harmonogram svozů odpadu pro rok 2023

Svoz domovního odpadu zajišťuje firma:

AVE Kladno, s.r.o., Smečenská 381, 272 04 Kladno

Zákaznická linka: +420 800 118 800

E-mail: ave@ave.cz, web: http://www.ave.cz

Poplatek za odpad osoba/rok 950,- Kč
osoba/6 měsíců 475,- Kč

Podle platné obecně závazné vyhlášky je možné se přihlásit k programu:

„Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“ a to písemně (viz. Formuláře ke stažení)

Po přihlášení do programu „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“ bude fyzické osobě přihlášené ve městě Buštěhrad k trvalému pobytu, poskytnuta úleva ve výši 200,- Kč/rok.

V poplatku za odpad je zahrnuta platba za vyvážení popelnice, za ukládání tříděného domovního odpadu a za použití Sběrného místa k uložení drobného odpadu (drobné větve, listí, tráva, netříděný drobný materiál apod.). K ukládání tříděného domovního odpadu jsou určeny kontejnery.

Základní pravidla k přistavování nádob ke svozu

 1. Správné umístění nádoby ke svozunádobu na odpad přistavte na místo určené pro svoz, které obvykle bývá na veřejném prostranství poblíž komunikace (posádka svozových aut nesmí vstupovat na soukromé pozemky). Ujistěte se, že nádoba je umístěna tak, aby netvořila překážku na komunikaci.
 2. Správný termín svozu - svoz odpadů probíhá dle harmonogramů svozů odpadů daného roku. Mějte na paměti správný termín svozu a nádobu přistavte na místo určené pro svoz ve vhodný čas, obvykle svoz probíhá v rozmezí 6:00–22:00 hodin.
 3. Správné označení nádoby - nádoba na komunální odpad (černá popelnice) a nádoba na biologicky rozložitelný odpad (hnědá popelnice) by měla být označena vždy jen aktuální známkou platnou pro dané období a rok. Známka by měla být umístěna na viditelném místě.
 4. Správné třídění odpadu - ujistěte se, že odpad ve vybrané nádobě je správně vytříděn dle platných pravidel (zejména zákon č. 541/2020 Sb. a OZV č. 1/2021). Komunální odpad je nutné před odložením do nádob vytřídit na různé frakce: bioodpad = biologický odpad rostlinného původu, papír, plasty, sklo, kov, nápojový karton, jedlé oleje a tuky, textil, elektrozařízení a nebezpečné odpady.

Časový harmonogram svozových tras sběru KO na území města Buštěhrad

Komodita Četnost Termín
Směsný komunální odpad 1 x za 2 týdny středa v sudém týdnu
BIO odpad 1 x za 2 týdny pátek v sudém týdnu,
v období prosinec, leden, únor bude svoz probíhat 1 x za měsíc
Papír 2 x za týden úterý, sobota
Plast 2 x za týden pondělí, čtvrtek
Sklo směsné 1 x za měsíc první úterý v měsíci
Kov 1 x za měsíc

druhá a poslední sobota v měsíci (navýšení od 12. 9. 2020) 

 

Umístění kontejnerů na tříděný odpad v Buštěhradě

Rozmístění kontejnerů na odpad na Geoportálu

Zajímá Vás, kde všude jsou na Buštěhradě hnízda na tříděný odpad, kdy ho mají vyvézt, či kde máte například nejbližší kontejner na kov? Vše můžete zjistit na našem Geoportálu v pasportu odpadového hospodářství. Každé barevné kolečko jde rozkliknout, a vpravo se Vám objeví prodrobnosti.

Kontejnery jsou určeny pro sběr:

 • skla (bílého a barevného) [zelené kontejnery]
 • papíru [modré kontejnery]
 • směsných plastů (PET láhví, vč. nápojových kartonů) [žluté kontejnery]
 • kovů [šedé kontejnery]
 • jedlých olejů a tuků [černé kontejnery, 240 l]
Umístění a počty kontejnerů na tříděný odpad v Buštěhradě
umístění plast papír sklo kov textil menší elektro olej nebezpečný odpad BIO objemný odpad
Riegrova ul. 3 2 1  1   1        
Kladenská ul. (u Pelíšku) 2 2 1              
Kladenská ul. (u Pošty) 3 3 1  1   1        
Kladenská ul. (u hasičárny) 2 2 1 1          
Tyršova ul. (u obchodu a u školy) 2 1 1 1     1      
Palackého ul. (u hotelu) 3 3 1  1 1 1        
Pražská ul. (u bytovky) 2 2 1 1 1   1      
Bouchalka 1 1 1  1            
Jasmínová ul. (u hřbitova) 3 3 2 1 1 1        
Švermova ul. 4 3 2 1 1 1        
Hřebečská ul. (u hřiště) 1 1 1 1            
Hřebečská ul. (u školky) 1 1 1 1     1      
Ořešín I. 1 1    1            
Ořešín II. 2 2              
Sběrné místo 1 1 1 1   1 1 1 2 1
Revoluční ul. (u zámku)         1          
ul. Olivová 1 1 1 1            
ul. Akátová 1 1 1 1            
ul. U Dálnice 1 1 1 1            
ul. Bořivojova (křižovatka s ul. U Rybníka) 2 2 1 1            
Žeberova ul. 1 1 1            
Javorová ul. (za školkou) 1 1    1            
Celkem 38 35 20 20 6 6 4 1 2 1

Aktualizace k 10. 8. 2020.

Pro větší objem šatstva, bot a ostatních věcí z domácnosti se pořádají několikrát do roka sbírky pro Diakonii Broumov. Místo sběru se nachází v areálu MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1, přízemní prostory zámku (termíny jsou vždy vyhlašovány oznámeními).

Recyklace drobných elektrospotřebičů

E-box pro recyklaci drobných elektrospotřebičů [nové okno]

Mobilní místa (kontejnery) pro sběr menších elektrospotřebičů (varné konvice, fény apod.) jsou umístěna v ulicích:

 • Palackého
 • Jasmínová
 • Švermova
 • Riegrova
 • Kladenská

Drobné elektrospotřebiče, menší typy zářivek a žárovky lze vhodit také do E-BOXu na MěÚ Buštěhrad v 1. patře u výtahu.

Větší elektrospotřebiče je možno odevzdat na Sběrném místě.

Pro podporu třídění baterií v Buštěhradě jsou občanům zdarma k dispozici krabičky ECOCHEESE na třídění baterií v domácnosti. Vyzvednout si je mohou na městském úřadě při placení poplatků za komunální odpad nebo objednat na www.ecocheese.cz.

Zpětný odběr baterií - místa, kde je možné odevzdat použité baterie:

 • MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1

 • Potraviny COOP ul. Kladenská

 • Kulturní středisko Kladenská RC Pelíšek

 • Knihovna MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1

 • Pošta Buštěhrad ul. Kladenská

Baterie je možno vrátit také do kontejnerů na zpětný odběr elektrozařízení a to menším vstupem z boku kontejneru.

 

Všechny výše uvedené komodity mají také za povinnost odebrat zpět prodejci těchto zařízení.