Svatební obřady

Svatební obřady se v Buštěhradě konají v obřadní síni Městského úřadu – zámku, a v zámecké zahradě, po domluvě mohou být i na jiném místě v rámci katastru města.

Obřadní síň je dobře přístupná (I. patro – k dispozici je výtah). Svatebčanům je umožněno přijet auty na parkoviště úřadu. Kapacita obřadní síně je ideálně cca 30 osob.

Termíny a veškeré administrativní záležitosti je třeba projednat s matrikářkou paní Janou Zemanovou na MěÚ Buštěhrad, tel. 312 278 031, nebo e-mail meu@mestobustehrad.cz.

Pořádání svatebních obřadů mimo obřadní síň je nutné projednat s dostatečným časovým předstihem s matrikářkou Městského úřadu.

Oddávající:

  • Ing. arch. Daniela Javorčeková, starostka
  • Mgr. Jakub Plášek - místostarosta, herec ochotnického divadla KIX
  • Mgr. Magda Kindlová, zastupitelka
  • Mgr. et Mgr. Helena Doležalová, zastupitelka

Pokud budete chtít mít svatební řeč osobnější, psanou přímo na míru, můžete nám předem sdělit svoje představy a přání. S oddávající je možno se setkat předem a domluvit se - rádi si na Vás uděláme čas! Můžeme Vám také náš návrh svatební řeči poslat předem a případně ho upravit podle Vašich představ.

Poplatky

MěZ města Buštěhradu stanovilo čtvrtek jako oddací den bez poplatku.

Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000,- Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR 3.000,- Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2.000,- Kč
Vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500,- Kč

Potřebné formuláře a doklady

  • Tiskopis „Dotazník k uzavření manželství“
  • Žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu nebo mimo dobu stanovenou zastupitelstvem města.
  • Platný doklad totožnosti, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, rozsudek o zániku partnerství, úmrtní list
  • Pokud mají snoubenci spolu již dítě, je nutno předložit jeho rodný list.
  • Snoubenec, který je cizincem, dále předloží vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství přeložené úředním překladatelem do českého jazyka a opatřené příslušným vyšším ověřením. Dále potvrzení cizinecké policie o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší 7 prac. dnů. To neplatí, jde-li o občana EU.

Tiskopisy si můžete stáhnout v sekci Formuláře.