Vítání občánků

Vítání nově narozených občánků města se koná v obřadní síni městského úřadu (zámku). Obřadní síň je dobře přístupná (I. patro – k dispozici je výtah). Parkování je zajištěno na parkovišti úřadu na nádvoří. Kapacita obřadní síně je ideálně cca 30 osob.

Nové občánky zve k obřadu matrikářka města paní Jana Zemanová na základě údajů z evidence obyvatel města. Termíny a veškeré dotazy můžete s paní matrikářkou projednat na tel. 312 278 031, nebo e-mailem na meu@mestobustehrad.cz.

Součástí obřadu je uvítání nových občánků matrikářkou a slavnostní proslov zastupitelky města Buštěhradu Mgr. Magdy Kindlové nebo Mgr. et Mgr. Heleny Doležalové. Poté následuje podpis rodičů do pamětní knihy narozených, kde je uvedeno jméno, příjmení a datum narození jejich děťátka. Po podpisech je maminkám předána kytička a věcný dárek pro miminko.

Fotografování: V případě zájmu můžete využít služeb profesionální fotografky, paní Moniky Žitníkové, která je na MěÚ k dispozici hodinu před vítáním občánků, a minimálně hodinu po něm (dle domluvy s Vámi). Paní Žitníková na Vaše přání pořídí fotografie miminka i celé rodiny v improvizovaném atelieru v předsálí obřadní síně, a pošle Vám odkaz na uschovna.cz, kde si snímky můžete stáhnout zdarma ve vysokém rozlišení.