Odpadové hospodářství

Jak odpad třídit?

Množství srozumitelně podaných informací najdete také na webových stránkách "Jak třídit", provozovaných společností EKO-KOM a.s. Stránky o třídění odpadů pro děti - http://www.tonda-obal.cz.

Proč odpad třídit?

  • Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie.
  • Třídění ukládá zákon o odpadech.
  • poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu se vytřídí, o to více by mohla obec a následně obyvatelé ušetřit na poplatku za odpad. Navíc obec má v současné době uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím více odpadů obec vytřídí, tím více peněz dostane zpátky.