Sběrné místo města Buštěhradu

Sběrné místo v Buštěhradě se nalézá na levé straně silnice, která vede od ZŠ směrem k vodárenské věži, asi 100 m před křižovatkou s hlavní silnicí na Kladno.

Sběrné místo města Buštěhradu je místem, kde občané Buštěhradu (nepodnikající fyzické osoby) mohou odkládat odpad v množství přiměřeném produkci odpadu domácnosti v daném č.p. a to po předložení speciální známky, na které je uvedeno číslo popisné jejich domu. Odpad se odkládá do velkoobjemových kontejnerů a nádob tak, aby mohl být maximálně využit jejich prostor tzn. papírové krabice rozřezané, plastové láhve sešlápnuté, plastové desky přesahující velikost 1 m x 1 m rozbité, nábytek rozebraný. Odkládání odpadů lze provádět pouze v provozních hodinách za asistence a pokynů obsluhy sběrného místa.

Obsluha sběrného místa: pan Jiří Maršík a paní Markéta Norková.

Provozovatel Sběrného místa: Město Buštěhrad, Městský řad Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

 

Otvírací doba sběrného místa

Úterý 14.30 - 16.30
Čtvrtek 14.30 - 16.30
Sobota 10.00 - 12.00
Neděle 13.00 - 15.00
 

O státních svátcích a v období od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 je sběrné místo ZAVŘENO.

Druhy odpadů, které lze na sběrném místě odkládat:

 • Objemný komunální odpad (např. sedačky, křesla, skříně, postele...) dle kapacitních možností sběrného místa – vždy rozebraný a vytříděný
 • Směsný komunální odpad dle kapacitních možností sběrného místa – vždy vytříděný
 • Nebezpečný odpad (např. akumulátory, barvy, rozpouštědla, kyseliny, motorový olej…)
 • Biologický odpad rostlinného původu (tráva, listí, větve, vánoční stromky…)
 • Kuchyňské jedlé tuky a oleje
 • Kovy
 • Plasty
 • Papír
 • Sklo

Sběrné místo města Buštěhradu je též veřejným místem zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů

Každý zde může odevzdat bezplatně kompletní vysloužilé elektrospotřebiče, bez ohledu na místo bydliště.

Vysloužilým elektrospotřebičem jsou např. pračky, ledničky, sporáky, monitory, televize, zahradní sekačky, počítače, tiskárny, drobné elektrospotřebiče dále pak svítidla jako jsou např. lineární zářivky, úsporné zářivky, žárovky a v neposlední řadě baterie.

Na sběrné místo nepatří:

Na sběrné místo nepatří stavební a demoliční odpad

 • Asfaltové produtky
 • Azbest
 • Eternit
 • Pneumatiky (mapu sběrných míst pneumatik naleznete na www.eltma.cz/sberna-mista)
 • Stavební a demoliční odpad, suť, beton, kamení, zemina od roku 2024

Při likvidaci většího množství objemného odpadu a biologického odpadu rostlinného původu, si mohou občané města objednat svoz kontejnerem u TS Buštěhrad. Kontejner bude přistaven k č.p. Náklady na tento způsob likvidace (doprava, skládkovné), hradí objednatel. Prohlédněte si ceník.