Hasiči

Identifikační údaje

  • Organizační složka obce vystupuje v právních vztazích pod názvem Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Buštěhrad
  • Sídlo organizace: Revoluční 1/4, Buštěhrad, 27 343
  • IČO: 00234214
  • Evidenční číslo jednotky přidělené HZS kraje: 213108
  • Kategorie jednotky: JPO V

Předmět činnosti

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka“) plní prioritně úkoly na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva dle § 70 odst. 1 a odst. 5 zákona o požární ochraně a § 30 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a úkoly v souladu s předurčeností pro záchranné a likvidační práce a zařazením do požárního poplachového plánu kraje.

Jednotka může v souladu s § 97 zákona o požární ochraně poskytovat pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů za předpokladu, že se jedná o práce a služby související se základní náplní jejich činnosti a nedojde k ohrožení její akceschopnosti.

Osoby oprávněné k jednání za jednotku

Nestanoví-li právní předpisy jinak, je v právních a jiných vztazích za jednotku oprávněn vystupovat velitel jednotky jmenovaný starostou obce.

Informace o činnosti

Jednotka se oficiálně schází každý úterý (18 – 20 hod.) v hasičské zbrojnici.

Kontakt

Tomáš Hofman - velitel JSDH Buštěhrad: