Sbor dobrovolných hasičů

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Buštěhrad je dobrovolná jednotka požární ochrany kategorie JPO V. Bude povolávána k zásahům v katastru obce Buštěhrad s časovou normou na výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu.

Jednotka je ve stádiu vybavování a výcviku, do výjezdové činnosti bude zařazena k 1. 1. 2021.

Jednotka vyjíždí na výzvu krajského operačního střediska (KOPIS) Kladno či na žádost starostky města.

Pokud potřebujete pomoc hasičů, doporučujeme VŽDY volat tísňovou linku 150. Operační důstojník následně rozhodne o vyslání místní, či jiné vhodné jednotky podle konkrétní situace.

V případě, že nehrozí akutní ohrožení života či zdraví ani nebezpečí z prodlení (např. zatopený sklep, popadané stromy po vichřici apod.), však můžete zavolat i na jeden z telefonních kontaktů uvedených níže.