Mikroregion údolí Lidického potoka

Logo Mikroregionu údolí Lidického potoka

Mikroregion údolí Lidického potoka byl založen dne 5. 3. 2001 v Buštěhradě. Mezi jeho hlavní cíle patří:

  • rozvoj venkovské infrastruktury mikroregionu
  • zvýšení průchodnosti krajiny obnovou a vytvořením polních cest s doprovodnou zelení, která má funkci ekostabilizující a krajinotvornou
  • ochrana životního prostředí a krajiny mikroregionu
 

Členské obce

Sídlo mikroregionu

Členskými obcemi mikroregionu jsou Buštěhrad, Číčovice, Dolany, Hřebeč, Lidice, Makotřasy, Malé Přítočno, Pletený Újezd, Stehelčeves, Velké Přítočno.

O mikroregionu

Mikroregion se nachází v mimořádně exponovaném území mezi dvěma velkými aglomeracemi Kladnem a Prahou, což s sebou přináší objektivně i při některých pozitivech, negativní dopady na životní prostředí obyvatel mikroregionu. Jde o reaktivaci „Průmyslové zóny Kladno východ“, která je velkým konglomerátem celého spektra závažných problémů z hlediska životního prostředí překračujících lokální rozměr, přímo a nebo nepřímo dopadajících na členské obce. Obdobná situace je i v případě „Průmyslové zóny Kladno jih“, kde se dopravní situace na komunikacích I/61 a III/10188 stává kritickou a je nezbytné ji urychleně řešit na co nejvyšší úrovni. S tím souvisí i zhoršující se dopravní infrastruktura s jejím dopadem na celý mikroregion.

Společným cílem obcí mikroregionu je zaměřit se na odstranění, nebo alespoň snížení uvedených negativních dopadů ve spolupráci se státními orgány, organizacemi, s akademickou obcí, ale i s využitím možností mikroregionu.

Ke stažení