Úřední deska

Aktuální dokumenty

Honební společenstvo Švermov: Pozvánka na Valnou hromadu HS Švermov [PDF, 500 kb]

vyvěšeno: 13. 3.  - 26. 3. 2023

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření č. 1/2023 [PDF, 67 kb]

vyvěšeno: 7. 3.  - 31. 12. 2023

Informace

1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., obecně známý jako nový správní řád. Tento zákon upravuje postupy úřadů územně samosprávných celků a stanovuje správním orgánům povinnost zřídit právě jednu úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky je třeba zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup - v případě MěÚ Buštěhrad k tomu slouží tato stránka.

Klasickou úřední desku s dokumenty v papírové podobě naleznete před budovou MěÚ Buštěhrad.