Úřední deska

Aktuální dokumenty

Záměr na pronájem pozemku parc. č. 876/4 o výměře 1133m2 [PDF, 466 kb]

vyvěšeno: 24. 11.  - 10. 12. 2022

Záměr na pronájem pozemku parc. č. 2219 o výměře 716m2 [PDF, 1277 kb]

vyvěšeno: 24. 11.  - 10. 12. 2022

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 528/1 o výměře cca 34m2 [PDF, 533 kb]

vyvěšeno: 24. 11.  - 10. 12. 2022

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření města Buštěhradu č. 12/2022 [PDF, 67 kb]

vyvěšeno: 24. 11.  - 31. 12. 2022

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření Města Buštěhradu č. 11/2022 [PDF, 55 kb]

vyvěšeno: 24. 11.  - 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy č.j. MZE-59640/2022-16212 [PDF, 2139 kb]

vyvěšeno: 4. 11. 2022 - 31. 12. 2023

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření města Buštěhradu č. 10/2022 [PDF, 74 kb]

vyvěšeno: 25. 10.  - 31. 12. 2022

DSO Mikroregion údolí Lidického potoka: Rozpočtové opatření č. 4/2022 [PDF, 339 kb]

vyvěšeno: 12. 10.  - 31. 12. 2022

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření č. 6/2022 [PDF, 134 kb]

vyvěšeno: 18. 7.  - 31. 12. 2022

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření č. 5/2022 [PDF, 104 kb]

vyvěšeno: 9. 6.  - 31. 12. 2022

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření č. 4/2022 [PDF, 51 kb]

vyvěšeno: 16. 5.  - 31. 12. 2022

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření č. 3/2022 [PDF, 62 kb]

vyvěšeno: 9. 5.  - 31. 12. 2022

Informace

1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., obecně známý jako nový správní řád. Tento zákon upravuje postupy úřadů územně samosprávných celků a stanovuje správním orgánům povinnost zřídit právě jednu úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky je třeba zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup - v případě MěÚ Buštěhrad k tomu slouží tato stránka.

Klasickou úřední desku s dokumenty v papírové podobě naleznete před budovou MěÚ Buštěhrad.