Úřední deska

Aktuální dokumenty

Město Buštěhrad: Návrh Závěrečného účtu města Buštěhradu za rok 2021 [PDF, 18715 kb]

vyvěšeno: 16. 5.  - 2. 6. 2022

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření č. 4/2022 [PDF, 51 kb]

vyvěšeno: 16. 5.  - 31. 12. 2022

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření č. 3/2022 [PDF, 62 kb]

vyvěšeno: 9. 5.  - 31. 12. 2022

Informace

1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., obecně známý jako nový správní řád. Tento zákon upravuje postupy úřadů územně samosprávných celků a stanovuje správním orgánům povinnost zřídit právě jednu úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky je třeba zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup - v případě MěÚ Buštěhrad k tomu slouží tato stránka.

Klasickou úřední desku s dokumenty v papírové podobě naleznete před budovou MěÚ Buštěhrad.