Úřední deska

Aktuální dokumenty

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření č. 6/2023 [PDF, 72 kb]

vyvěšeno: 7. 9.  - 31. 12. 2023

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření č. 5/2023 [PDF, 124 kb]

vyvěšeno: 11. 7.  - 31. 12. 2023

Město Buštěhrad: Závěrečný účet města Buštěhradu za rok 2022 [PDF, 24547 kb]

vyvěšeno: 8. 6. 2023 - 31. 7. 2024

Město Buštěhrad: Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026 [PDF, 55 kb]

vyvěšeno: 4. 1. 2023 - 31. 12. 2026

Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy č.j. MZE-59640/2022-16212 [PDF, 2139 kb]

vyvěšeno: 4. 11. 2022 - 31. 12. 2023

Informace

1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., obecně známý jako nový správní řád. Tento zákon upravuje postupy úřadů územně samosprávných celků a stanovuje správním orgánům povinnost zřídit právě jednu úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky je třeba zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup - v případě MěÚ Buštěhrad k tomu slouží tato stránka.

Klasickou úřední desku s dokumenty v papírové podobě naleznete před budovou MěÚ Buštěhrad.