Úřední deska

Aktuální dokumenty

Město Buštěhrad: Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2024 [PDF, 69 kb]

vyvěšeno: 9. 1. 2024 - 31. 1. 2025

Město Buštěhrad: Závěrečný účet města Buštěhradu za rok 2022 [PDF, 24547 kb]

vyvěšeno: 8. 6. 2023 - 31. 7. 2024

Informace

1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., obecně známý jako nový správní řád. Tento zákon upravuje postupy úřadů územně samosprávných celků a stanovuje správním orgánům povinnost zřídit právě jednu úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky je třeba zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup - v případě MěÚ Buštěhrad k tomu slouží tato stránka.

Klasickou úřední desku s dokumenty v papírové podobě naleznete před budovou MěÚ Buštěhrad.

Přístupnost souborů pro handicapované uživatele

Pokud byste narazili na problém s přístupností některého z vyvěšených souborů z období před rokem 2018, kontaktujte nás prosím na telefonu 312 250 301 nebo e-mailem na meu@mestobustehrad.cz a společně najdeme vhodné řešení pro zpřístupnění jeho obsahu.