Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » MěÚ Buštěhrad » Úřední deska

Úřední deska

Aktuální dokumenty

Město Buštěhrad: Finanční vypořádání dotací ÚSC [PDF, 136 kb]

vyvěšeno: 11.5. - 28.5.2020

Město Buštěhrad: Příloha ÚSC [PDF, 2665 kb]

vyvěšeno: 11.5. - 28.5.2020

Město Buštěhrad: Rozvaha ÚSC [PDF, 376 kb]

vyvěšeno: 11.5. - 28.5.2020

Město Buštěhrad: Výkaz zisku a ztráty ÚSC [PDF, 457 kb]

vyvěšeno: 11.5. - 28.5.2020

Město Buštěhrad: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC [PDF, 2786 kb]

vyvěšeno: 11.5. - 28.5.2020

Informace

1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., obecně známý jako nový správní řád. Tento zákon upravuje postupy úřadů územně samosprávných celků a stanovuje správním orgánům povinnost zřídit právě jednu úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky je třeba zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup - v případě MěÚ Buštěhrad k tomu slouží tato stránka.

Klasickou úřední desku s dokumenty v papírové podobě naleznete před budovou MěÚ Buštěhrad.