Úřední deska

Aktuální dokumenty

Město Buštěhrad: Schválený rozpočet - závazné ukazatele na rok 2023 [PDF, 70 kb]

vyvěšeno: 4. 1. 2023 - 31. 1. 2024

Město Buštěhrad: Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026 [PDF, 55 kb]

vyvěšeno: 4. 1. 2023 - 31. 12. 2026

Informace

1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., obecně známý jako nový správní řád. Tento zákon upravuje postupy úřadů územně samosprávných celků a stanovuje správním orgánům povinnost zřídit právě jednu úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky je třeba zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup - v případě MěÚ Buštěhrad k tomu slouží tato stránka.

Klasickou úřední desku s dokumenty v papírové podobě naleznete před budovou MěÚ Buštěhrad.