Úřední deska

Aktuální dokumenty

Město Buštěhrad: Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí [PDF, 783 kb]

vyvěšeno: 3. 6. 2021 - 31. 12. 2022

Město Buštěhrad: Závěrečný účet města Buštěhradu za rok 2020 [PDF, 10890 kb]

vyvěšeno: 1. 6. 2021 - 30. 6. 2022

Rozpočtové opatření města Buštěhradu č. 6/2021 [PDF, 99 kb]

vyvěšeno: 31. 5.  - 31. 12. 2021

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření města Buštěhradu č. 1/2021 [PDF, 92 kb]

vyvěšeno: 2. 2.  - 31. 12. 2021

Mikroregion Údolí Lidického potoka: Schválený rozpočet pro rok 2021 [PDF, 450 kb]

vyvěšeno: 4. 1.  - 31. 12. 2021

Město Buštěhrad: Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2021 až 2025 [PDF, 96 kb]

vyvěšeno: 23. 12. 2020 - 31. 1. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Buštěhradu č. 60/2018 - RC Pelíšek [PDF, 3521 kb]

vyvěšeno: 9. 4. 2018 - 31. 12. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Buštěhradu č. 53/2018 - Tenísek [PDF, 3118 kb]

vyvěšeno: 27. 3. 2018 - 31. 12. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Buštěhradu č. 44/2018-SK Buštěhrad [PDF, 3229 kb]

vyvěšeno: 19. 3. 2018 - 31. 12. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Buštěhradu č. 37/2018-Buštěhrad Sobě [PDF, 3830 kb]

vyvěšeno: 16. 3. 2018 - 31. 12. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Buštěhradu č. 38/2018-divadlo KIX [PDF, 3815 kb]

vyvěšeno: 16. 3. 2018 - 31. 12. 2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Buštěhradu č. 41/2018-SDČR [PDF, 3805 kb]

vyvěšeno: 16. 3. 2018 - 31. 12. 2021

Informace

1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., obecně známý jako nový správní řád. Tento zákon upravuje postupy úřadů územně samosprávných celků a stanovuje správním orgánům povinnost zřídit právě jednu úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky je třeba zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup - v případě MěÚ Buštěhrad k tomu slouží tato stránka.

Klasickou úřední desku s dokumenty v papírové podobě naleznete před budovou MěÚ Buštěhrad.