Úřední deska

Aktuální dokumenty

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření č. 5/2022 [PDF, 104 kb]

vyvěšeno: 9. 6.  - 31. 12. 2022

Město Buštěhrad: Závěrečný účet města Buštěhradu za rok 2021 [PDF, 18652 kb]

vyvěšeno: 7. 6. 2022 - 30. 6. 2023

DSO Mikroregion údolí Lidického potoka: Rozpočtové opatření č. 2/2022 [PDF, 55 kb]

vyvěšeno: 6. 6.  - 31. 12. 2022

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření č. 3/2022 [PDF, 62 kb]

vyvěšeno: 9. 5.  - 31. 12. 2022

DSO Mikroregion údolí Lidického potoka: Rozpočtové opatření č. 1/2022 [PDF, 95 kb]

vyvěšeno: 6. 5.  - 31. 12. 2022

Město Buštěhrad: Rozpočtové opatření města Buštěhradu č. 2/2022 [PDF, 69 kb]

vyvěšeno: 7. 4.  - 31. 12. 2022

Informace

1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., obecně známý jako nový správní řád. Tento zákon upravuje postupy úřadů územně samosprávných celků a stanovuje správním orgánům povinnost zřídit právě jednu úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky je třeba zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup - v případě MěÚ Buštěhrad k tomu slouží tato stránka.

Klasickou úřední desku s dokumenty v papírové podobě naleznete před budovou MěÚ Buštěhrad.