Územní plán

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Buštěhradu [308 kb]

Návrh a odůvodnění změny č. 1 územního plánu Buštěhradu [24 327 kb]

Obsah změny č. 1 územního plánu Buštěhradu [2405 kb], konečné znění, schváleno usnesením č. 06/07/2023 Zastupitelstva města Buštěhrad ze dne 23. srpna 2023