Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » MěÚ Buštěhrad » Územní plán

Územní plán

Zastupitelstvo města Buštěhrad rozhodlo podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 2/2014 na svém zasedání dne 3. prosince 2014 o pořízení územního plánu Buštěhradu, který nahradí podle § 188 odst. 1 stavebního zákona stávající územní plán města (ÚPM) Buštěhrad, schválený dne 30. března 2005 a platného ve znění jeho změn č. 1 až č. 4, v rozsahu celého území města Buštěhrad, které vymezuje katastrální území Buštěhrad v okrese Kladno a kraji Středočeském.

Nový územní plán - návrh

 

Územní plán byl schválen na zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad 30. 3. 2005.

Na této stránce si můžete stáhnout jednotlivé dokumenty územního plánu:

Změna č. 7 územního plánu

Datum vydání: 28.11.2018

Nabytí účinnosti: 21.2.2019

Změna č. 6 územního plánu

Datum vydání: 26.4.2017

Nabytí účinnosti: 13.5.2017

Změna č. 4 územního plánu

Datum vydání: 19.12.2013

Nabytí účinnosti: 3.1.2014

Změna č. 3 územního plánu

Datum vydání: 30.6.2011

Nabytí účinnosti: 15.7.2011