Technické služby

Kontakt

Upozorňujeme, že Technické služby města od 1. 1. 2022 nově sídlí na adrese Náměstí č. p. 93, Buštěhrad

Všechny uvedené služby jsou poskytovány pouze obyvatelům Buštěhradu.

Technické služby zajišťují například:

 • údržbu chodníků, zastávek
 • úklid košů a okolí kontejnerů
 • údržbu a prořezávání zeleně, pálení větví
 • údržbu a revize techniky
 • údržbu veřejného rozhlasu
 • údržbu veřejného osvětlení
 • údržbu dětských hřišť
 • opravy a instalace dopravních značek na komunikacích města

  Pozn.: Ulice Kladenská, Hřebečská, Tyršova, Revoluční od kostela k Muzeu Oty Pavla, Palackého a Náměstí jsou ve správě Správy a údržby silnic.

 • rozvoz popelnic
 • svoz vánočních stromků
 • 2x ročně svoz bioodpadu pro občany zdarma
 • přípravu prostor na zámku na zasedání MěZ a vítání občánků
 • opravy, likvidaci následků vandalských činů
Pro občany nabízíme placené služby:
 • odvoz odpadu (objemného a biologicky rozložitelného)

Ceny za služby, poskytované občanům, najdete v ceníku.