Technické služby

Kontakt

Všechny uvedené služby jsou poskytovány pouze obyvatelům Buštěhradu.

Technické služby zajišťují například:

 • údržbu chodníků, zastávek
 • úklid košů a okolí kontejnerů
 • údržbu a prořezávání zeleně, pálení větví v areálu zámeckého dvora
 • údržbu a revize techniky
 • údržbu veřejného rozhlasu
 • údržbu veřejného osvětlení
 • opravy a instalace dopravních značek na komunikacích města

  Pozn.: Ulice Kladenská, Hřebečská, Tyršova, Revoluční od kostela k Muzeu Oty Pavla, Palackého a Náměstí jsou ve správě Správy a údržby silnic.

 • rozvoz popelnic
 • svoz vánočních stromků
 • přípravu prostor v Kulturním středisku na zasedání MěZ a vítání občánků
 • opravy, likvidaci následků vandalských činů
Pro občany nabízíme placené služby:
 • dovoz stavebního materiálu (okruh 15 km - tj. např. ze stavebnin v Kladně, Hřebči)
 • odvoz odpadu komunálního i stavebního (v menším rozsahu)
 • využití vysokozdvižné plošiny, obsluhované zaměstnancem TS (např. při prořezávce stromů, možno využít i motorovou pilu)

Ceny za služby, poskytované občanům, najdete v ceníku.