Znak města

Znak města Buštěhradu

Použití znaku města

Použití znaku Buštěhradu je možno pouze se souhlasem Městského úřadu.

Zpracování znaku města: Michal Fiala

O znaku města Buštěhradu

Z dekretu krále Vladislava, kterým roku 1497 povýšil obec Buštěves na město:

Item svrchu psaní měšťané buštěveští nynější i budoucí míti a nésti za erb mají Buštěhrad s věží nad zámek vyvýšenou s stěny bez krovu v zeleném pšeničném poli a na té věži an stojí sv. Maří Magdalena obrostlá, držící v pravé ruce štít červený a uprostřed na tom štítu dvojité W, zlaté a nad ní korunka také zlatá a v druhé ruce štít modrý s orlem polovici červeným a polovici bílým, majícím na hrdle korunu zlatou tak, jakožto všecko vtipem rukou a řemeslem malířským v prostředu listu tohoto světleji, zřetelněji a ozdobněji vymalováno jest.

Historický popis znaku

Na zeleném štítě stříbrný zámek s dvěma nižšími postranními hranatými věžemi, se špičatou červenou střechou se zlatými makovicemi a vyšší střední věží, ukončenou cimbuřím bez střechy, vše stojící na zeleném pšeničném poli. Z cimbuří hranaté střední věže vystupuje postava Sv. Máří Magdaleny se svatozáří kolem hlavy, držící v pravé ruce červený štítek, v jehož dolní polovině je zlaté písmeno W pod zlatou korunkou, v levé ruce pak modrý štítek s rozkřídlenou orlicí ve zlaté zbroji, uprostřed barevně polcenou. Pravá strana orlice byla červená, levá stříbrná, se zlatou korunkou na krku a zlatou pružinou přes prsa – udělil dne 17. 6. 1497 král Vladislav II., když na přímluvu Jindřicha Bezdružického z Kolovrat povýšil ves Buštěves na městečko a daroval mu různé výsady, mezi nimi právo trhové, hrdelní, jako i právo pečetit modrým voskem a nazval je Buckovem.

Dne 28. 12. 1911 byl Buštěhrad povýšen císařem Františkem Josefem I. na město, proto městská rada buštěhradská požádala panovníka, aby městu potvrdil starý městský znak, což se stalo císařským diplomem, vydaným ve Vídni dne 11. 4. 1913. Znak byl potvrzen a doplněn o bronzovou arabeskovou obrubu kolem štítu a o stříbrnou hradební korunu nad ním. Dnem 1. 6. 1998 byl Buštěhradu předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR stanoven statut města.

Heraldický popis znaku

V zeleném poli stříbrný zámek s dvěma nižšími postranními hranatými věžemi, se špičatou červenou střechou a se zlatými makovicemi a se střední vyšší kulatou věží, ukončenou cimbuřím bez střechy, vše stojící na zeleném pšeničném poli. Z cimbuří střední věže vystupuje postava svaté Máří Magdaleny se svatozáří kolem hlavy, držící v pravé ruce červený štítek, v jehož dolní polovině je zlaté písmeno W pod zlatou korunkou, v levé ruce pak modrý štítek s rozkřídlenou orlicí ve zlaté zbroji, uprostřed barevně polcenou. Pravá strana orlice je červená, levá stříbrná, se zlatou korunkou na krku a zlatou pružinou na prsou.

Legenda ke znaku

Stavba má představovat buštěhradský hrad (zámek), zlaté písmeno W pod korunkou v pravém štítku připomíná krále Vladislava II. Jagellonského, rozkřídlená červeno-stříbrná orlice v modrém štítku pány z Kolovrat, majitele Buckova.

Text zveřejňujeme s laskavým souhlasem jeho autora, pana Milana Oliveria, a jeho vydavatele, nakladatelství Patria Slaný (Patria z.s., Společnost pro ochranu kulturního dědictví při Vlastivědném muzeum ve Slaném), který jej v roce 2007 vydal v knize „Rukověť  k symbolům měst a obcí Kladenska a Slánska“.