Obnova místních komunikací II. etapa

Zhotovitel stavby: Dosud nebyl vybrán

Dokončení stavby: 5/2022

Náklady akce: cca 6,3 mil. Kč vč. DPH

Dotace: Přislíbená dotace z MMR, která pokryje 70% nákladů

Pro rok 2022 žádáme o dotaci na nové provrchy v ulicích U Cihelny a Bezručova.

Přílohy