Zámek Buštěhrad - obnova části středního křídla pro účely MěÚ

Doba realizace: 2020 - 2022

Projektant: ing. arch. Tomáš Petřík (2016)

Zhotovitel stavby: Archatt Památky, s. r. o.

Zahájení stavby: 2019

Dokončení stavby: 2023

Náklady akce: Max. 6 mil. Kč vč. DPH

Dotace: Pro rok 2019 dotace 500 tis. z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje, pro rok 2022 700 tis. z PZAD MK

Obnova části 1. a 2. patra středního křídla zámku (nad již vybodovaným infocentrem a s hotovými fasádami), přeměna prostor v 1. patře v zasedačku a prostor v 2. patře v kanceláře pro potřeby MěÚ. 1. patro - v plánu je restaurování malovaného klasicistního stropu.

Na jaře 2020 byly práce přerušeny, důvodem byly jednak komplikace způsobené koronavirovou krizí, a jednak nález pozoruhodných nástěnných maleb v 1. patře. nyní zde probíhá restaurátorský průzkum a odkrývání nálezů, předpokládá se restaurování.

Přínosy akce:

  • Další etapa obnovy chátrající památky, záchrana jednoho z mála pozůstatků cenné historické výmalby.