Studentské projekty

Rehabilitace zámeckého areálu v Buštěhradě

Diplomní projekt Lucie Pracnové, studentky FA ČVUT z atelieru památkové péče Prof. Václava Girsy.

 Projekt Lucie Pracnové [PDF, 13.4 MB]

Návrh revitalizace areálu bývalých pivovarských sklepů

Projekt Julie Šelerové, studentky FA ČVUT z atelieru památkové péče Prof. Václava Girsy, umísťuje do pivovarských sklepů zábavní adrenalinové centrum. Jakkoliv by toto využití pro město zřejmě nebylo prioritní (zatím se přemýšlí spíše o nějakém kulturně společenském zařízení), venkovní vizualizace jsou velmi inspirativní – například naznačují, jak se vyrovnat s chybějícím chodníkem v Tyršově ulici – zřízením schodiště a vyhlídky nad sklepy s alternativní komunikací.

 Návrh Julie Šelerové [PDF, 6797 kb]

Návrhy Recyklačního dvora

V rámci Specializovaného projektu SPJ1 oboru Budovy a prostředí FSv ČVUT ve spolupráci s Výzkumným centrem UCEEB v ateliéru Ing. Jana Růžičky zpracovávali studenti návrh Recyklačního dvora pro Buštěhrad v lokalitě nad bývalými pivovarskými sklepy. Cílem bylo vyřešit v souladu provoz sběrného dvora, technických služeb, bytu správce a umožnit oddělený vstup do bývalých pivovarských sklepů (předpokládá se využití pro kulturní účely - to však bude řešit samostatný projekt). Zároveň bylo cílem využít stavební technologie a energetické systémy, které v maximální míře využívají recyklované nebo recyklovatelné materiály a které znovu využívají zdroje a energie, aby stavební a technologický návrh byl v souladu s ideovou náplní stavby.

Návrhy klubovny Junáka Buštěhrad

Tyto projekty vytvořili studenti oboru Budovy a prostředí FSv ČVUT v ateliéru ing. Jana Růžičky ve spolupráci s Výzkumným centrem energeticky efektivních budov UCEEB. Hlavní myšlenkou bylo navrhnout na pozemcích za základní školou novou klubovnu pro Junáka, pokud možno z přírodních materiálů - některé z návrhů tedy používají dřevostavbu, a některé dokonce konstrukce ze slámy a hlíny, které by si Junáci mohli zčásti postavit i svépomocí formou workshopu.

Buštěhrad - revitalizace hradu 

Studentský projekt Jakuba Bělocha vznikl v ateliéru Prof. Václava Girsy na Ústavu rekonstrukcí a památkové péče FA ČVUT. Práce zdařile mapuje jednak historii a prostorové uspořádání hradu, jednak formou jednoduchých návrhů řeší revitalizaci konkrétních míst Starého Hradu, a především kultivací okolí ZUŠ - s hypotetickým zbouráním Hasičárny a využitím dvora ZUŠky pro letní scénu a park.

Ideje Urbanity 2012

Projekt Ideje urbanity si klade za cíl upozornit na havarijní stav urbanismu českého maloměsta na základě zásahů studentů architektury prostřednictvím drobných intervencí, přestaveb, vylepšení, konverzí, či demolic tam, kde je to nutné. Projekty, které byly v jeho rámci vypracovány pro Buštěhrad, byly za velkého zájmu návštěvníků prezentovány 5. května 2012 v prostorách zámecké sýpky. Iniciátory projektu byli architekti Bořek Němec a Lukáš Taller. Některé z projektů si můžete prohlédnout i zde: