Kompostéry pro občany města Buštěhrad

Doba realizace: 2019

Projekt, dotace: TNT Consulting, s. r. o.

Dodavatel: MEVA-TRADE, s. r. o.

Náklady akce: 943 697,-  Kč, z toho dotace 802 127,- Kč

Dotace: Operační program Životní prostředí 2014 - 2020, č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008568

Cílem projektu bylo získat kompostéry, které jsme následně zdarma zapůjčili občanům města Buštěhradu. Tím, že občané města budou více kompostovat, budeme předcházet vzniku bioodpadu. Občané ve finále uštěří za hnědé poplenice a ještě získají kompost pro své zahrádky. Součástí dodávky je také kontejner na sběr použitého textilu.