Veřejné osvětlení - etapa "u hřiště"

Doba realizace: 2021 - 2022

Projektant: Meritum Kladno - Projekce, s. r. o.

Zhotovitel stavby: Elvitech, s. r. o. Želivského 188, Beroun 

Dokončení stavby: 2022

Náklady akce: 5 389 017,- Kč bez DPH

 

V letošním roce pokračuje další etapou stavby ČEZu pokládání el. kabelů pod zem. K této akci se přidáváme s rekonstrukcí našeho veřejného osvětlení. V lokalitě U Dálnice, Stavební, část Lípové, část Hřebečské, vkládáme do země nové vedení VO, umísťujeme nové lampy VO, překládáme chodníky.