Splašková kanalizace ul. Javorová, Břízová, Topolová

Doba realizace: Duben - září 2019

Projektant: Meritum Kladno - projekce s. r. o.,  vydáno stavební povolení.

Zhotovitel stavby: Petr Kožený, s. r. o.

Dokončení stavby: podzim 2019

Náklady akce: 7,5 mil. vč. DPH

Investorem akce jsou Vodárny Kladno - Mělník, město Buštěhrad se na spolufinancování podílí ze 40%.

 • termín předání staveniště: 8. 4. 2019
 • termín zahájení prací: 16. 4. 2019 (před zahájením prací bude probíhat geodetické vytýčení trasy realizované kanalizace a vytýčení trasy stávajících inženýrských sítí)
 • Předpokládaný časový harmonogram parcí na stokách:
  • Stoka A - 16. 4. - 7. 6. 2019
  • Stoka C - 8. 6. - 8. 7. 2019
  • Stoka B - 9. 7. - 7. 8. 2019
  • Stoka D - 8. 8. - 25. 8. 2019
  • Přípojky - v průběhu stavby.

Kontakty:

Přílohy