Revitalizace Kladenské ulice

Doba realizace: Zatím neurčeno

Projektant: - Studie - Erbaut Architekten (Bořek Němec, Richard Zacpal a Barbora Kopřivová)

                      - Projekt pro územní a stavební řízení 4Roads, s. r. o. 

Náklady akce: zatím nevyčísleny

Přinášíme Vám studii revitalizace Kladenské ulice. Kladenská ulice, která je hlavní buštěhradskou třídou, trpí mnohými neduhy a problémy - tato studie se snaží je řešit. Na Kladenské ulici se v budoucnu rozšíří chodníky, přibude zeleň, přechody, místa pro posezení, lépe se vymezí parkování, nově se vyřeší důležité uzly (u hřbitova, u Macíků, u pošty, u Junků, u muzea, u Kahance). Cílem je, aby se Kladenská stala příjemným městským prostorem, který více myslí na obyvatele města a je lákavým pro pobyt a posezení. Provede se také řada opatření pro zklidnění dopravy.

Zadání studie vyšlo s několika setkání s veřejností, které jsme spolu s našimi architekti uspořádali v roce 2017 - jednalo se o tři procházky po Kladenské a dvě veřejné diskuse na MěÚ. Z těchto setkání, na kterých jsme shromáždili všechny vaše podněty, vychází studie, která rovněž byla průběžně konzultována s dopravním inženýrem.

Takováto akce je finančně i časově náročná - je nutná koordinace s majitelem komunikace (což je Krajská správa a údržba silnic), správci sítí ČEZ, vodárny, apod.), apod. - proto nyní zatím neumíme říci, kdy skutečně k realizaci dojde.

V roce 2021 a 2022 se konečně daří akci koordinovat se Středočeským krajem jakožto majitelem komunikace. Probíhá souběžné plánování obnovy celého uličního prostoru.

Přílohy