Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » MěÚ Buštěhrad » Město Buštěhrad » MěÚ Buštěhrad » Projekty a dotace » Návrh obnovy zeleně v extravilánu města Buštěhrad

Návrh obnovy zeleně v extravilánu města Buštěhrad

Doba realizace: 2019 - 2020

Projektant: LAND 05, atelier zahradní a krajinářské architektury

Zhotovitel stavby: není vybrán

Dotace: společnost TNT Consulting, s. r. o., dotace z OPŽP, výzva 63

Začátek stavby: Dle získání dotace (předběžný předpoklad – podzim 2019 - jaro 2020).

Dokončení stavby: Dle získání dotace (předběžný předpoklad – 2019/2020)

Náklady stavby: 2 738 481,- Kč bez DPH

Projekt řeší celkem osm lokalit v extravilánu města. V těchto lokalitách by měly být obnoveny polní (travnaté) cesty, vysázena nová liniová zeleň (aleje stromů, keře a další rostliny), v některých lokalitách také doplněn mobiliář.

Přínosy akce:

  •  Projekt přispěje k celkové kultivaci a zprůchodnění krajiny v okolí města.
  • Lokalita Alej Ořešín (promenáda za novými domy): zkultivováno bude doposud zanedbané území vytvoření aleje, větrolamu a přírodních herních prvků pro děti
  • Polní cesta podél potoka - vytvoří se nová cesta s alejí k nově zbudovanému rybníku na Bouchalce, a tím vznikne nový procházkový okruh
  • Polní cesta u Salvátora - obnova zčásti zaorané, zčásti zanedbané polní cesty, která propojí kapličku Sv. Salvátora se čtvrtí Na Chmelnici a s dalšími nově vznikajícími obytnými lokalitami
  • Psí louka - na okraji lokality Chmelnice vznikne nová psí louka osázená stromy a keři
  • Polní cesta na Stehelčeves - doplní a rozšíří se stávající polní cesta na Stehelčeves za pivovarskými sklepy včetně nových výsadeb stromů a keřů. Dokončí se propojení s další stehelčeveskou polní cestou za psím útulkem.
  • Mez na poli směrem na Kladno - obnova této meze má především krajinářský význam.

Přílohy