Systém pro oddělený sběr odpadu v Buštěhradu

Doba realizace: 2020 - 2021

Název projektu: Systém pro oddělený sběr odpadu v Buštěhradu

Reg. číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012069

Město Buštěhrad realizuje projekt, jehož cílem je posílit sběrné kapacity pro občany Buštěhradu a pro BRKO zavést nový systém sběru odpadu v obci, tzv. door-to-door.

Předmětem projektu je pořízení nových sběrných nádob na odpad (biologicky rozložitelný odpad, papír, plasty) a čipů RFID. Díky tomu dojde ke zkvalitnění a navýšení kapacity stávajícího systému nakládání s plasty, papírem a biologicky rozložitelným odpadem.

Realizací projektu dojde k navýšení kapacity odděleného sběru odpadů o 152,75 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.