Vybudování infocentra

Doba realizace: 2017 - 2018

Projektant: ing. arch. Tomáš Petřík (2016)

Zhotovitel stavby: ARCHATT PAMÁTKY, s. r.o.

Zahájení stavby: 1. 9. 2017

Dokončení stavby: 30. 4. 2018

Náklady akce: Max. 2,6 mil. Kč

Dotace: schváleno 500 tis. z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje

Obnova přízemí části středního křídla zámku (část je ještě v majetku města), přeměna klenuté místnosti v infocentrum se zázemím. Náplní infocentra bude nejen podávání informací návštěvníkům. Vznikne zde příjemný nekuřácký společenský prostor s minikavárnou, bude možné sem umísťovat expozice a pořádat kulturní a vzdělávací akce - dojde k rozšíření činnosti knihovny. Otevření infocentra se plánuje v červenci 2018.

Dalšími úkoly infocentra bude propagace města, zjišťování místních zajímavostí, spolupráce s okolními obcemi a s Mikroregionem údolí Lidického potoka, a mnoho dalších činností.

Přílohy