Obnova místních komunikací - I. etapa

Doba realizace: 2019

Zhotovitel stavby: Pozemní komunikace Bohemia, a. s.

Dokončení stavby: 10/2019

Náklady akce: cca 3,5 mil. Kč bez DPH

Dotace: Získlai jsme z MMR ve výši 2 416 981,- Kč

V letošním roce byly provedeny nové povrchy v ulicích Vodárenská, 5. května, Švermova a úsek Lípové mezi nimi. Pokud uspějeme s žádostí o dotaci i příští rok, budeme s novými povrchy v loklaitě lípová a okolí pokračovat.

Přílohy