Nový povrch ulice "V Uličce"

Doba realizace: 5. - 7. 2017

Zhotovitel: Salamánek stavby, s. r. o.

Náklady: 500 tis. kč.

Ulička s přiléhavým názvem „V Uličce“ vedoucí z křižovatky Revoluční a Palackého k zámeckému parku má nový povrch. Ulička měla doposud (až na koncový úsek) pouze hliněný a travnatý povrch, byla velmi nerovná a průjezd obtížný. Nyní byla vydlážděna žulovými odseky tak, aby vynikl její historický charakter (podobně, jako ulička z Podhradí na Starý hrad). Doplněno bylo litinové zábradlí a lampy veřejného osvětlení. Na nový povrch přispěla dary také většina obyvatel Uličky.