Revitalizace areálu bývalých pivovarských sklepů

Projektant: ing. arch. Nikol Kouřimská; projekt pro stavební povolení, SP vydáno

Zhotovitel stavby: zatím nebyl vybrán

Dotace: Budeme žádat o dotaci na regenereaci brownfieldů z MMR

Náklady stavby: 28,3 mil. bez DPH

Bývalé Buštěhradské sklepy v Tyršově ulici jsou neobyčejně zajímavým rozsáhlým podzemním systémem - pětilodí klenutých lodí, kde jsou klenby vysoké 4 - 5 m, umožňují velmi zajímavé využití. Cílem projektu je úprava sklepů pro kulturní a společenské akce (koncerty, divadlo, výstavy, apod.) s vlastním zázemím. Rozsáhlý pozemek nad sklepy by měl být upraven jako park s vyhlídkou, terasou a zastřešenou scénou. Součástí projektu je i workoutové hřiště.

Projekt je provázán také s projektem revitalizace Tyršovy ulice - počítá se s odkopáním čelní hrany terénu a posunutím opěrné zdi cca o 4 m, čímž vznikne jednak veřejný prostor před vstupem do sklepů, jednak místo pro nový chodník, který momentálně neexistuje. Jedná se tedy o velmi komplexní projket provázaný i se záměrem revitalizace Tyršovy ulice.

Přínosy akce:

  • obnova zdevastovaného brownfieldu v historickém jádru města
  • rehabilitace mimořádně zajímavých a působivých prostor s důrazem na jejich pivovarskou minulost
  • získání nové parkově upravené plochy
  • vyřešení nebezpečné křižovatky, získání prostoru pro chodník