Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » MěÚ Buštěhrad » Město Buštěhrad » MěÚ Buštěhrad » Projekty a dotace » Obnova východního zámeckého křídla pro praktickou školu a školské poradenské zařízení

Obnova východního zámeckého křídla pro praktickou školu a školské poradenské zařízení

Doba realizace: 2021-2022

Projektant: Ing. arch. Petr Kouřimský, ing. arch. Nikol Kouřimská, dokončena studie a projekt pro stavební povolení, podaná žádost o SP.

Dotace: Firma GRANT GARANT, s. r. o.,  termín podání žádosti o dotaci z IROP (výzva č. 86) - březen 2019

Zhotovitel stavby: zatím nebyl vybrán

Dokončení stavby: podle přísunu financí 2021 - 2022

Náklady akce: 50 mil. Kč, provádění na čtyři etapy

Již řadu měsíců se město intenzivně zabývá dotačními analýzami, jednáním s různými subjekty a zvažováním, jak sehnat partnery a finance na obnovu zámku, abychom jej mohli využít tak, jak potřebujeme, a zároveň, aby tato akce neodčerpala finance nutné pro další důležité investice ve městě. Tento proces konečně přináší výsledek. Našli jsme dotaci z IROPU (výzva 86 - což jsou evropské peníze), na praktickou školku (pobočku školy SLunce z Unhoště) a školské poradenské zařízení. Bude se jednat o projekt cca za 60 mil. Kč. Bohužel, celý zámek z této dotace neopravíme, ale kdyby se podařila opravit tato část (zhruba polovina), bylo by to skvělé.

Náplní by měly být jednak prostory pro praktickou školu Slunce a školské poradenské zařízení. Část prostor budou mít k dispozici i naši Junáci. K dispozici zde bude multimediálně vybavený víceúčelový sál (bude to menší sál v bočním křídle – oprava velkého zámeckého sálu se nám bohužel již do grantu nevejde). V rámci dotace se snad podaří opravit i část dvorní fasády a arkádu.

Bude to další významný krok k revitalizaci zámeckého areálu.

Přílohy