Obnova východního zámeckého křídla pro soukromou školu

Doba realizace: 2023-2025

Projektant: Ing. arch. Petr Kouřimský, ing. arch. Nikol Kouřimská, dokončena studie a projekt pro stavební povolení, podaná žádost o SP.

Dotace: Obnova brownfieldů pro podnikatelské využití (MPO) - LKA

Zhotovitel stavby: zatím nebyl vybrán

Dokončení stavby: podle přísunu financí 

Náklady akce: 50 mil. Kč

Již několik let se město intenzivně zabývá dotačními analýzami, jednáním s různými subjekty a zvažováním, jak sehnat partnery a finance na obnovu zámku, abychom jej mohli využít tak, jak potřebujeme, a zároveň, aby tato akce neodčerpala finance nutné pro další důležité investice ve městě. Tento proces konečně přináší výsledek. 

Náplní by měly být prostory pro soukromou základní školu.

Bude to další významný krok k revitalizaci zámeckého areálu.

Přílohy