Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Doba realizace: 2020

  • Doba realizace: 2020
  • Dodavatel: AV Media
  • Dokončení projektu: 2020
  • Náklady akce: 3 583 185,- (z toho dotace 3 224 866,-)

Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003790

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání na ZŠ Oty Pavla Buštěhrad. Realizací projektu dojde k vybavení tří odborných učeben a zajištění bezbariérovosti.

Cíle projektu

Mezi hlavní cíle projektu patří:

  • Pořízení vybavení tří odborných učeben – fyziky a chemie, přírodovědné laboratoře a tabletové učebny - moderní výukovou technologií a souvisejícím příslušenstvím. Zároveň dojde i ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky i výukových prostor s využitím moderních názorně demonstračních a praktických metod.
  • Zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. prostřednictvím pořízení mobilního schodolezu, který umožní studium i tělesně handicapovaným žákům. Vzdělávání se tak stane dostupné všem žákům.
  • Výsadba zeleně a úpravy venkovního prostranství, díky kterým dojde k zajištění bezbariérové dostupnosti školy a celkové revitalizaci areálu před přístavbou a mezi přístavbou a starou budovou školy.

Výsledky projektu

Výstupem projektu, a tudíž i naplněním výše uvedených poslání a cílů, je pořízení vybavení tří odborných učeben, zajištění bezbariérovosti a úpravy venkovního prostranství včetně výsadby zeleně.

Projekt "Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad" je spolufinancován Evropskou unií.