Nový přechod pro chodce a chodník u kostela

Doba realizace: Podzim 2016

Projektant: Ing. Jana Břicháčová (projekt z roku 2014)

Zhotovitel stavby: Salamánek Stavby, s. r. o.

Začátek stavby: září 2016

Dokončení stavby: 10 týdnů

Náklady stavby: 1 732 020,-  Kč

Dotace: 907 000,- Kč - Státní fond dopravní infrastruktury

Cílem projektu, na který jsme obdrželi dotaci ze SFDI na zvýšení bezpečnosti dopravy, je vybudování nového přechodu pro chodce s ostrůvkem na křižovatce Revoluční a Kladenské ulice, a to včetně dopravního značení a nového osvětlení. Na této křižovatce je značný provoz, lidé zde přecházejí poměrně neuspořádaným způsobem a především ráno tudy chodí mnoho dětí do školy.

V rámci akce také bude vybudován nový úsek chodníku z Kladenské ke kostelu (v současnosti je tam tráva), včetně nového veřejného osvětlení, a předlážděno prostranství před kostelem – protože se jedná o památkový objekt, bude zde použita kamenná dlažba a litinové sloupky k oddělení chodníku. Přibydou nové lampy a lavička naproti kostelu. V rámci akce bude také provedena přeložka vedení O2 u vjezdu do nádvoří - odstraněn bude nevzhledný dřevěný sloup s dráty před vraty do zámeckého nádvoří.

Na projekt jsme již získali stavební povolení.

Přínosy akce:

  • Zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení
  • Vybudování chybějícího úseku chodníku ve frekventovaném místě
  • Kultivace a zkrášlení prostranství před kostelem

Přílohy