Vodovod Bouchalka

Doba realizace: 7 - 10/2021

Projektant: NOZA, s. r. o., vydáno stavební povolení.

Zhotovitel stavby: RISL, s. r. o., Hostivice

Dokončení stavby: 7. - 10. 2021

Náklady akce: 7 352 689,- Kč bez DPH (z toho finncování VKM ve výši 3 569 500,- Kč, zbytek město Buštěhrad)

Projekt řeší zásobování místní části Bouchlaka pitnou vodou. Investorem akce jsou Vodárny Kladno - Mělník, město Buštěhrad se na spolufinancování podílí z 60%.