Odstranění nelegálního skladu odpadů Buštěhrad

Doba realizace: 2017 - 2018

Doba realizace: 2015 - 2018

Projektant: G-Servis Praha, s.r.o.

Zhotovitel stavby: FCC Česká republika, s. r. o., FCC Regios, a. s. a Limek plus spol. s. r o.

Zahájení stavby: listopad 2017

Dokončení stavby: březen 2018

Dotace: schváleno 1 000 000,- Kč ze Středočeského kraje, Národní program ŽP - 8 340 215,- Kč

Realizace odstranění divoké skládky na katastru naší obce si vyžádala bezmála 4 roky soustavné práce, která od jara 2015 do jara letošního roku zahrnovala rešerši všech dotačních programů, opakovaná podávání žádostí, jednání na odborech pro životní prostředí ORP Kladno, Středočeském kraji, MŽP ČR, aj. Průlom nastal v létě 2016, kdy se podařilo spojit síly se společností G-Servis Praha, s.r.o., která je certifikovanou firmou na geologické průzkumy v oblasti znečištění půd a zemin. Na základě výsledku výběrového řízení firma vypracovala odborný posudek ohledně rozsahu a složení nelegálních odpadů pod buštěhradskou haldou, která zasahovala celkem na 17 pozemků o ploše 41114 m2 a dosáhla objemu neuvěřitelných 5.000,- tun směsného a 1.000 tun nebezpečného odpadu. Následovalo další a tentokrát úspěšné podání žádostí o dotace (viz výše), vypsání návazného výběrového řízení, jehož vítězná společnost xxx realizaci odstranění a odborný svoz vytěženého odpadu na příslušné řízené sklady provedla v období listopad 2017 – březen 2018. V současnosti je vstup do místa někdejší skládky ohrazen a je znemožněn veškerý přístup do míst někdejší nelegální skládky a probíhá průběžný monitoring. Dalším úkolem bude pravidelný monitoring v místě a spolupráce s obcemi sousedních katastrů s cílem zamezení vzniku nové divoké skládky v přilehlém okolí.