Parčík v Olivové

Doba realizace: 2022

Projektant: Land 05, 4/2020

Zhotovitel stavby: Nebyl vybrán

Trvání stavby: 2022

Náklady stavby: 501 239,- Kč bez DPH

Dotace: - požádáno o dotaci na výsadbu dřevin: ,,Výzva 9/2019 Výsadba stromů” v rámci Národního programu Životní prostředí (příslib dotace jsme již obdrželi)

- podáváme žádost o dotaci přes MAS Přemyslovci z Programu rozvoje venkova, výzva č. 6 – malé projekty pro obce

Projektová dokumentace zpracovává návrh parkové úpravy v místě nové zástavby rodinných domů v ulici Olivová ve městě Buštěhrad. Dokumentace je vyhotovena v podrobnosti pro provedení stavby. Cílem projektu je doplnit nově vzniklý prostor kvalitní zelení, vytvářející příjemné prostředí pod korunami stromů. Dojde k instrukci centrálního herního trávníku. Pro zobytnění bude prostor vybaven mobiliářem – mobiliářem a houpačkou. Součástí návrhu je také zástěna zakrývající kontejnerové stání. Celkem bude vysazeno 10 ks listnatých stromů, 1 ovocný strom, 70 ks keřů do ţivého plotu, 57 ks keřů, 14 popínavých dřevin, 350 trvalek a 229m 2 herního zátěţového trávníku.

Přínosy akce:

  • Oživení a zkultivování místa, které bylo v době plánování zástavby zamýšleno jako hřiště, k výstavbě však doposud nedošlo.
  • vytvoření příjemného místa pro posezení a relax pro okolní obyvatele

Přílohy