Revitalizace Tyršovy ulice

Doba realizace: 2024 - 2025

Projektant: Ing. arch. Marek Prchal - autor studie, CR Project - PD pro územní a stavební řízení. Akce je ve fázi projektu pro územní řízení.

Náklady akce: zatím nevyčísleny

Přinášíme Vám studii revitalizace Tyršovy ulice. Tyršova ulice trpí mnohými neduhy a problémy - tato studie se snaží je řešit. Na Tyršově ulici se v budoucnu vybudují chodníky tam, kde chybí, přibude zeleň, přechody, místa pro posezení, lépe se vymezí parkování, nově se vyřeší důležité uzly - především u Základní školy. V současnosti jsou zde problémy s parkováním i velkým provozem.

Studie nabízí zcela nové řešení prostory před základní školou (snížení terénu a vytvoření náměstíčka), a radikální změnu křižovatky Tyršovy a Vrapické ulice, kde bychom měli získat více prostoru pro parkování i pro pěší. Cílem studie je, aby se Tyršova ulice stala bezpečným a příjemným městským prostorem, který lépe slouží obyvatelům města a je lákavým pro pobyt a posezení. Provede se také řada opatření pro zklidnění dopravy.

Zadání studie vyšlo z několika setkání s veřejností, které jsme uspořádali v roce 2017 a 2018. Z těchto setkání, na kterých jsme shromáždili všechny Vaše podněty, vychází studie, která rovněž byla průběžně konzultována s dopravním inženýrem.

Takováto akce je finančně i časově náročná - je nutná koordinace s majitelem komunikace (což je Krajská správa a údržba silnic), správci sítí ČEZ, vodárny, apod.), apod. - proto nyní zatím neumíme říci, kdy skutečně k realizaci dojde.

V roce 2021 a 2022 se konečně daří akci koordinovat se Středočeským krajem jakožto majitelem komunikace. Probíhá souběžné plánování obnovy celého uličního prostoru, v roce 2022 bude podaná žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Přílohy