Oprava a rekonstrukce opěrné zdi a pěší komunikace v ulici Podhradí - Buštěhrad

Doba realizace: Do 31. 7.

Projektant: Ing. Tomáš Dvořák (projekt z roku 2010)

Zhotovitel stavby: Salamánek Stavby s.r.o., Havlíčkova 558,273 06 Libušín

Náklady stavby: 1 600 000,- mil. Kč

Začátek stavby: 21. 3. 2016

Cílem projektu je obnova komunikace v majetku města, kterou tvoří jednak pozvolné schodiště z ulice Starý Hrad do ulice Podhradí, jednak rovný úsek v horní části, již v ulici Starý Hrad (parc. č. 391/1 a 1464/2). Komunikace je zčásti nesena tarasem, který se již před cca deseti lety zřítil do dvora přilehlého domu č. p. 165 (parc. č. 1439). Obecně tarasy v Buštěhradě jsou již na mnoha místech v havarijním stavu, neboť jsou často tvořeny již dožilými zdmi z cementových cihel z období První republiky, či dokonce ještě staršími zdmi opukovými, jejichž životnost je velmi nízká, odvod dešťové vody je řešen velmi nedůsledně a údržba zde v minulých desetiletích probíhala velmi sporadicky. Po každé zimě se ve městě některý taras zřítí.

Po havárii byla komunikace uzavřena, což je velká škoda – komunikace byla velmi frekventovaná a již cca deset let je nutné obcházet celý blok při cestě ze Starého Hradu do Podhradí. Mnozí občané (především bohužel děti) navíc zábrany a zákaz vstupu nerespektují a cestu si zde zkracují, takže zde hrozí nebezpečí úrazu. Rovněž majitelka domu č. p. 165 byla neustále na svém dvorku ohrožována padajícím tarasem (a dokonce zde došlo k vloupání). Uzavřená komunikace zarůstá plevelem a rozpadá se, rovněž je tím komplikován přístup do patra domu č. p. 32, který se schodištěm rovněž sousedí.

Situace nebyla doteď řešena z důvodu značných nákladů akce a nedostatečné domluvy města a majitelky domu, přestože projekt obnovy komunikace a tarasu nechalo město vypracovat již v roce 2010. Nyní se situace změnila k lepšímu a s novým majitelem domu č. p. 165 se městu podařilo vyjednat podmínky spolupráce: část tarasu, který se zřejmě nachází na jejich pozemku parc. č. 1439, bude předán do majetku města, majitel poskytne veškerou součinnost při provádění stavby – především strpí umístění stavby na svém pozemku a umožní na něj přístup. Taras a komunikace se každoročně více a více řítí, a tím se zvyšují i škody na obecním majetku a náklady akce obnovy. Navíc se tím znehodnocují malebné partie starého Buštěhradu, které je cílem města postupně obnovovat.

Přínosy akce:

  • Obnova dlouhodobě uzavřené komunikace, zvýšení komfortu občanů
  • odstranění dlouhodobě se zhoršující havárie, odstranění nebezpečné situace
  • vyřešení odvedení dešťové vody v lokalitě
  • kultivace a zkrášlení lokality historického centra Buštěhradu

Přílohy