Rybník Bouchalka

Doba realizace: Do konce roku 2018

Projektant: Ing. Cyril Mikyška, Ateliér životního prostředí

Zhotovitel stavby: Šilhánek a syn

Náklady stavby: Cca 7 mil. Kč, investorem je Státní pozemkový úřad

Dotace: Byla podána žádost

Začátek stavby: Duben 2018; na stavbu je již vydáno stavební povolení.

Přestože se jedná o pozemky města Buštěhradu, investorem je zde Pozemkový Úřad. Projekt řeší vytvoření nového rybníčku na buštěhradském potoce, a přístupové cesty k němu. Okolí rybníka bude zatravněno. Kolem rybníčku jsou navrženy výsadby stromů a keřů, i oddělení velkými kameny od sousedních polí. Přístupová komunikace bude zpevněná, přístupná pro vozidla údržby, pěší a cyklisty. Upraveno bude i koryto potoka pod rybníkem. Proveden bude zdravotní a bezpečnostní řez přestárlých stromů podél koryta. Buštěhraďané získají nové místo k procházkám a posezení, v rybníku zřejmě bude možno se i koupat a bruslit na něm.

Přínosy akce:

  • zadržování vody v krajině
  • ekologická funkce
  • získání nového rekreačního místa pro občany města

Přílohy