Sociální bydlení Buštěhrad

Doba realizace: 2019-2020

Logo EU a MMR

Projekt Sociální bydlení Buštěhrad je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008852

Příjemce dotace: Město Buštěhrad

Výzva: 80. Výzva IROP - Sociální bydlení (SVL) II.

Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

  • Celkové náklady: 3 861 861,00 Kč
  • Dotace: 3 475 674,90 Kč

Projektant: PROJEKTIS, ing. Dobroslav Douša, ing. Václav Prynych. Na stavbu již bylo vydáno stavební povolení.

Zhotovitel stavby: MISTAV Praha, spol. s r.o.

Cílem projektu je vybudování sociálních bytů pro občany v bytové nouzi. Na základě projektu budou vybudovány 3 nové bytové jednotky (1x 1+kk a dvě bytové jednotky 1+1) s cílovou celkovou kapacitou 5 osob v zastavěném území města.