Chodník z Chmelnice k lidickému přechodu

Doba realizace: Podzim 2017

Projektant: Meritum Kladno - Projekce, s. r. o.

Zhotovitel stavby: Aquarius + Uniservis Hašek

Dokončení stavby: 2017

Investor: majitel pozemků v lokalitě Na Chmelnici

V letošním roce bude konečně vybudován chodník, který bude spojovat lokalitu Na Chmelnici s přechodem (respektive, místem pro přecházení) u Lidic. Chybějící pěší propojení zástavby s tímto přechodem je dlouhodobě kritizováno občany. V minulém roce se nám podařilo odkoupit část pozemku, přes který v současnosti vede vyšlapaná pěšina, končíci v ulici Kaštanová. V místech této pěšiny se majitel pozemků v lokalitě Na Chmelnici zavázal na své náklady vybudovat chodník, který se v současnosti již začíná provádět, včetně nového veřejného osvětlení. Další úsek chodníku těsně u přechodu a chodník na Lidické straně bude na jaře 2018 vybudován ve spolupráci obcí Buštěhrad a Lidice (obec Lidice na něj v nedávné získala dotaci ze SFDI).

Rovněž by mělo dojít k rekonstrukci místa pro přecházení včetně nového osvětlení, zde je investorem Ředitelství silnic a dálnic, a nelze určit, zda jej provede ještě letos, nebo až v příštím roce.

Přílohy