Oprava hřbitovní zdi

Doba realizace: Srpen - září 2016

Zhotovitel stavby: Šípkovský Miroslav, Zájezd 3

Náklady akce: 390 173,- Kč

Dotace: 272 637,- Kč  -Ministerstvo Zemědělství, dotačníp program 16, Udržování a obnova kulturního dědictví venkova.

Předmětem obnovy je vnější strana hřbitovní zdi (kromě zadní zdi do ulice jasmínová, která je z lícových šedých cihel a je ve stabilizovaném stavu).

Nutné práce:

  • Oprava pionů
  • Očištění a nátěr vstupní a boční kovové brány
  • Oprava a vyčištění smaltovaných tabulí
  • Osekání poškozených omítek až na zdivo
  • Nové omítnutí včetně výztužné sítě – hrubá strukturovaná omítka
  • Vápenný nátěr včetně podnátěru
  • Oprava sloupových stříšek (hlavic)
  • Odvoz a likvidace suti

Přínosy akce:

  • Oprava chátrající hřbitovní zdi

Přílohy