Revitalizace sportovního areálu

Doba realizace: 2022

Projektant: NOZA, s. r. o., vydáno stavební povolení.

Zhotovitel stavby: zatím nebyl vybrán

Dokončení stavby: podle přísunu financí 2023 - 2025

Náklady akce:

  • 1. etapa (kabiny) - 15 mil. Kč
  • 2. etapa (území areálu) - 18 mil. kč

Dotace: na akci budeme žádat dotaci z NSA

Po řadě debat s místními sportovci vzniklo několik variant studie, ze kterých zastupitelstvo vybralo finální verzi. Tu odsouhlasilo na zasedání 21. 12. 2016, a na té bude projektant dále pokračovat v práci.

Nový areál by měl kromě fotbalového hřiště (jehož rozměr bude zmenšen ze stávajího rozměru na evropskou ligu na rozměr odpovídající krajské lize) zahrnovat také hřiště hokejbalové, použitelné i pro řadu dalších sportů (florbal, basketbal), a víceúčelové hřiště s umělým povrchem na basketbal, volejbal, nohejbal a další sporty (toto hřiště bude rovněž použitelné jako tréninkové hřiště pro fotbal). Dále bude skrze areál veden okruh inline dráhy, a přibudou další prvky (parkourové hřiště, pétanque, lanovka, ping-pong, rozšíření dětského hřiště. Přibude jeden tenisový kurt.

Stávající objekt kabin je zcela dožilý, bude nahrazen novostavbou, která počítá opět s občerstvením, společenskou místností, uzavíratelnou verandou, novými šatnami a hygienickým zázemím, které bude určeno i pro veřejnost. V patře se uvažuje byt pro správce a alespoň minimální ubytovací kapacity (např. pro hostující mužstvo). Rekonstruován bude i vstupní objekt (sklad techniky apod.).

Všechny plochy splňují rozměry pro hřiště na daný sport. Studie řeší dispoziční možnosti areálu a plánuje jeho využití jako prostor pro volnočasové aktivity obyvatel Buštěhradu i okolí. Nově navržená sportovní hřiště rozšiřují nabídku sportů trojnásobně! Víceúčelovost areálu a co nejvíce cílových skupin uživatelů je také základní podmínkou pro získání dotace.

V budoucnu se uvažuje o jednotné správě hřiště (trvale zde bydlící správce jakožto zaměstnanec města) - místní sportovní kluby by měly areál k dispozici, stejně tak by však mohl být využíván veřejností dle určeného rozvrhu.

Další studií bude řešeno parkování před areálem, přeřešení ne zcela bezpečné křižovatky před vstupem do areálu, a návaznost na chodníky v Hřebečské ulici.

Přílohy