Památky

Nabízíme vám přehled významných stavebních památek v našem městě, z nichž některé jsou zapsány na seznamech Státní památkové péče ČR.

Hrad

Procházku naším městem začneme v areálu bývalého hradu, z něhož však již dnes můžeme vidět pouze fragmenty, roztroušené v pozdější zástavbě. I ty však stojí za prohlídku, historie této nejstarší části města je velmi zajímavá. Při jejím poznávání vám pomůže i naučná "Stezka historií Buštěhradu".

Zámek, kostel Povýšení sv. Kříže

Pouze zvenku si prohlédneme budovu barokního zámku, který má po koupi celého areálu městem reálnou naději na záchranu, stejně jako přilehlý park. Informace o současném stavu zámku a plánech na jeho obnovu si můžete přečíst v sekci Městského úřadu.

kostelu Povýšení sv. Kříže (součást zámeckého areálu) a jeho zvonech pojednává článek dlouholeté buštěhradské kronikářky paní Věnceslavy Cachové.

Správa panství

Proti zámku stojí opravená raně barokní budova, využívaná v současné době Základní uměleckou školou.

Pamětihodné sloupy

Poblíž zámku můžeme spatřit dva pamětihodné sloupy.

Kapličky

K dalším zajímavostem patří barokní kapličky. Kapliček najdete v Buštěhradě a jeho bezprostředním okolí celkem pět.

Bývalý pivovar

Zapomenout nesmíme ani na pozdněgotický panský pivovar u rybníka, přestavěný později v barokním slohu.

Věžový vodojem

Věžový vodojem z roku 1933 stojí na západním okraji obce Buštěhrad.

Legenda k mapě

1 - Starý hrad, 2 - Zámek,  3 - kostel Povýšení sv. kříže, 4 - budova ZUŠ, dříve správa panství, 5 - Mariánský sloup, 6 - toskánský sloup, 7 - Pivovar, 8 - Kaplička sv. Máří Magdaleny, 9 - Kaplička sv. Prokopa, 10 - Kaplička Nejsvětější Trojice, 11 - Kaplička sv. Anny, 12 - Kaplička sv. Salvátora, 13 - Věžový vodojem