Věžový vodojem

Věžový vodojem z roku 1933 stojí na západním okraji obce Buštěhrad (projektant: Matička Jaroslav). Objekt je tvořen železobetonovou konstrukcí kruhového půdorysu. Válcovou nádrž vodojemu nese užší dřík z osmi železobetonvých pilířů s výplněmi z neomítaného zdiva. Pilíře vybíhají pod nádrží do konzolových trámů. Vstupní dveře kryje jednoduchá plochá stříška mezi dvěma sousedními pilíři, ke dveřím vedou tři schody lemované plně vyzděným zábradlím. Objekt je architektonicky hodnotná funkcionalistická technická stavba. Svému účelu již neslouží.