Pamětihodné sloupy

První ze dvou pamětihodných sloupů spatříme poblíž zámku. Mariánský sloup je asi 5 m vysoký a vznikl na počátku 18. století. Na hranolovém podstavci nesou dva andělé reliéf Panny Marie Staroboleslavské. V lidovém podání bývá označován jako morový.

Druhý, šestimetrový sloup, najdeme na Náměstí poblíž budovy bývalého pivovaru. Prof. Z. Wirt jej kdysi charakterizoval jako hranolový pískovcový stylobat. Tento tzv. toskánský sloup se soškou Panny Marie pochází z konce 17. století. Na tomto místě můžeme vzpomenout i zbytky pranýře stojícího před bývalou radnicí.

CACHOVÁ, Věnceslava: Stavební památky v Buštěhradě. In: 500 let města Buštěhradu. Sborník o historii a současnosti obce, vydaný u příležitosti výročí udělení městských práv. Buštěhrad: Obecní úřad, 1997. s. 49-54, 3 ilustrace.