Správa panství

Významnou památku představuje raně barokní zámeček, bývalé sídlo správce, který se nalézá v sousedství buštěhradského zámku.

Zámeček byl vybudován po třicetileté válce jako provizorní panské sídlo v době, kdy vrchnost uvažovala o rekonstrukci vypáleného hradního areálu. K té však již nedošlo a namísto toho bylo rozhodnuto o výstavbě nového barokního zámku.

Od roku 1982 je tato budova využívána Základní uměleckou školou, která se sem přestěhovala z již nevyhovujících prostor sousedního zámku.

 

Text byl zpracován na základě informací uvedených v článku:
CACHOVÁ, Věnceslava: Stavební památky v Buštěhradě. In: 500 let města Buštěhradu. Sborník o historii a současnosti obce, vydaný u příležitosti výročí udělení městských práv. Buštěhrad: Obecní úřad, 1997. s. 49-54, 3 ilustrace.