Stezka historií Buštěhradu

"Stezka historií Buštěhradu" je naučná turistická stezka, která návštěvníky města provádí po historicky zajímavých místech Buštěhradu. Její začátek je u autobusové zastávky, kde se také nachází orientační plán zastavení stezky.

Stezku zřídil spolek Buštěhrad sobě, které k tomuto účelu získalo grant nadace Open Society Fund Praha. Otevřena byla v červnu roku 2002 a původně měla 25 zastavení. Na její přípravě se dále mj. podílely děti ze ZUŠ Buštěhrad, které ve výtvarném kroužku vyrobily originální keramické rámečky, rámující tabulky s výkladem.

V roce 2018 se stezka rozšířila a doplnila v souvislosti s přestěhováním Muzea Oty Pavla na novou adresu – do objektu tzv. kulturního centra (Seifertovny) na adrese Kladenská ul. č. 207. Bylo potřeba stezku jednak prodloužit a nově zakončit, jednak opravit a doplnit jednotlivé cedulky, z nichž některé již byly poničené povětrností či vandaly. Na tento počin se spolku podařilo získat grant od Středočeského kraje. Slavnostní znovuotevření stezky se konalo 24. 6. 2018.

Za vznik nové stezky je potřeba vyjádřit díky celé řadě lidí: Celou náročnou akci (výrobu nových keramických rámečků, aktualizaci textů, vytvoření nové brožury, atd.) koordinovala a vpřed posouvala Mgr. Ivona Kasalická, členka spolku. Texty do nové brožury dodali Jaroslav Pergl (kronikář města), PhDr. Dana Stolzová, ing. arch. Daniela Javorčeková. Grafickou úpravu a sazbu provedla Milena Burgrová. Novou mapu vytvořil Michal Fiala. Tisk provedl Honza Zelenka. Dalším dobrovolníkům (Honza Kasalický, Honza Zelenka, Martin Kosa, Michal Fiala) nutno poděkovat za instalaci nových rámečků, výrobu stojek (Petr Jirků), pomoc s občerstvením (Sylva Malá, Hedvika Servusová, atd.), fotografie do brožury (Martin Homola), fotodokumentaci (Monika Žitníková), pěveckému sboru Byzantion za krásný koncert v kostele, a dalším.