Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Náš Buštěhrad » Spolky, sdružení, zájmové organizace

Spolky, sdružení, zájmové organizace

Buštěhradské Šťabajzny

Skrýt

Buštěhradské Šťabajzny jsou taneční skupinou zralých žen, které spolu tancují a vystupují od roku 2008. V roce 2017 změnily právní formu a založily zapsaný spolek. Ve svém repertoáru mají vystoupení všech žánrů. Choreografii i kostýmy si tvoří samy. Ročně mají okolo 10 vystoupení. Svou činností přispívají ke kulturnímu životu nejen města Buštěhradu.

Adresa: Buštěhradské Šťabajzny z. s., Revoluční 494/17, 273 43 Buštěhrad

E-mail: hrabinova.tatana@centrum.cz

Facebook

 

Buštěhradský filmový klub

Skrýt

Program filmového klubu

Aktuálně naplánovaná představení naleznete v kalendáři akcí.

Buštěhradský filmový klub funguje při Městské knihovně od roku 2016. Zřizovatelem BFK je Město Buštěhrad.

Představení BFK probíhají zhruba 2x do měsíce v sále restaurace u Bečvářů, v létě příležitostně i v zámeckém parku.

Další informace o fungování filmového klubu včetně všech potřebných kontaktů naleznete na stránkách Městské knihovny Buštěhrad.
 

Hudební skupina Knezaplacení

Skrýt

Hudební skupina Knezaplacení, založená v roce 1998, pořádá v buštěhradské Sokolovně dvakrát ročně oblíbené koncerty cyklu Zastávka v čase. Kromě Knezaplacení vystupuje na každém z těchto koncertů zajímavý host. Měli jsme tak možnost v Buštěhradě uvítat například skupiny Nezmaři či Žalman a spol., Karla Plíhala, Ivana Hlase, Jitku Vrbovou, Karla Zicha, Pacifik, Pavla Bobka a Lídu Nopovou, Věru Martinovou, Wabi Daňka a Miloše Dvořáčka.

Skupina Knezaplacení vystupuje ve složení:

 • Martin Příhoda - vedoucí, kytara, zpěv
 • Míla Šlechtová - zpěv, perkuse
 • Lenka Musilová - zpěv, flétny, perkuse, klávesy
 • Jan Paulík - kytara, zpěv
 • Ondra Jukl - baskytara, zpěv

Kromě folkových písniček hrají Knezaplacení i skladby ve stylu bossa nova, blues, skladby instrumentální nebo světové evergreeny.

Web: www.knezaplaceni.com

 

Kulturní spolek Butzkow

Skrýt

Kulturní spolek BUTZKOW byl založen na pořádání kulturních a společenských akcí v Buštěhradu.

 Facebook

 

Ochotnický soubor KIX

Skrýt

Hrát amatérské divadlo a navázat tak na pestrou meziválečnou i poválečnou tradici ochotnických souborů na Buštěhradě byla myšlenka, která zrála v hlavách a srdcích zakládajících členů níže jmenovaného uměleckého výběru již dlouho. Bodem obratu stal se jeden večer v únoru l. p. 2014, kdy se za účelem založení divadelního spolku sešla početná skupina nadšenců v restauraci Hotel Buštěhrad. Odtud byl již jen krůček do restaurantu U Bečvářů (přesněji 750 - 800 kroků, podle délky nohou a pevnosti kroku jednotlivých členů), kde se, shodou souhry vyšší moci s lidským faktorem kladného potenciálu, nachází sál, který lze s trochou představivosti označit za divadelní. Z tohoto místa se vzápětí, díky osvíceným podporovatelům manželům Kuthanovým, stala domovská scéna pro mezinárodní buštěhradský spolek - Divadlo KiX.

Od té doby soubor secvičil několik divadelních kusů (to jest dva), z nichž více než polovinu tvoří hry komediální. To však neznamená, že by se Divadlo KiX vyhýbalo vážným tématům. Je tomu právě naopak: vážná témata se, až doposud, vyhýbají jemu. Kromě úspěšného působení na domovské scéně má soubor za sebou i hostování v takových věhlasných středočeských divadelních centrech, jakými jsou například Pianka Dalibor Zákolany nebo PřeDivO (Přemyslovská divadelní orba) na Statku Úholičky.

Cenným příspěvkem do curricula vitae kolektivu je korunní trofej v podobě absolutního vítězství na Festivalu amatérského divadla Kladno 2016. Jistě tedy není přehnané tvrzení, že Divadlo KiX je jedním z nevýznamnějších divadelních spolků v Mikroregionu údolí Lidického potoka.

Chcete-li více - fotografie, profily osobností, záznamy, texty - nechcete-li, nezouvejte se a vstupte: www.divadlokix.cz

 

 

Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek

Skrýt

Logo Rodinného centra Buštěhradský pelíšek

Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek je občanské sdružení, které bylo zaregistrováno u MV 30. 1. 2004.

Slouží k setkávání, vzdělávání a aktivnímu trávení volného času především maminek a jejich dětí, zváni a vítáni jsou však i tatínkové a další rodinní příslušníci. Je členem Sítě MC o.s.

Rodinné centrum poskytuje maminkám na mateřské dovolené prostor pro vzájemné setkávání za účelem pomoci, výměny zkušeností, udržování jejich profesní orientace a sebevědomí a možnosti osobního růstu.

Rodiče mohou nalézt v RC inspiraci pro výchovu dětí, podnětný herní repertoár a  získávají tak alternativu pro "dlouhé" dny s dítětem. Děti se zde seznamují s kolektivem, poznají nové kamarády a mají možnost zapojit se do různých aktivit. Tato skutečnost otevírá možnost nenásilného přechodu do dětského společenství bez neustálé přítomnosti rodičů a usnadňuje nástup do mateřské školy.

V RC jsou vítány maminky budoucí a nastávající stejně tak jako rodiče s většími i menšími dětmi.

Web: www.rcpelisek.cz

 

Rybářský spolek Buštěhrad

Skrýt

Rybářský spolek Buštěhrad sdružuje jak současné tak i bývalé občany města Buštěhradu, kterým učarovalo kouzlo Petrova cechu, není jim lhostejné životní prostředí ve kterém žijí a jsou ochotni se podílet na jeho zlepšování.

Web: www.rybaribustehrad.eu

 

Smíšený pěvecký sbor města Buštěhradu

Skrýt

Smíšený pěvecký sbor města Buštěhradu je smíšený pěvecký sbor, který působí na české sborové scéně od roku 1977. Je to amatérský sbor, který pod vedením sbormistryně Evy Gallatové sdružuje asi 25 zpěváků. Jeho posláním je šířit hudební kulturu a poskytnout uplatnění pro kulturní vyžití lidem, kteří mají zájem o sborový zpěv.

Sbor každoročně pořádá a účastní se asi deseti veřejných vystoupení, počínaje celovečerními koncerty až po vystoupení k různým společenským příležitostem. Vystupuje zejména v Buštěhradě a v blízkém okolí, ale zajíždí se svým programem také do vzdálenějších míst. Dlouhodobě spolupracuje se sbory v Jindřichově Hradci a v Kamenici nad Lipou, s ženským sborem Smetana Kladno a s dětským sborem buštěhradské základní školy.

Koncertní repertoár zahrnuje sborové skladby českých a světových skladatelů jako jsou Mozart, Händel, Smetana či Dvořák, ale také skladby současných autorů, úpravy národních písní, duchovní skladby a spirituály. Tradičně je součástí programu i Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby a Velikonoční mše Pavla Proška.

Sbor finančně podporuje město Buštěhrad.

Zpívejte s námi!

Zpíváte rádi? Přijďte zpívat k nám do sboru! Jsme sbor zpívajících nadšenců všech věkových kategorií a hledáme zpěváky do sopránu, altu, tenoru a basu. Pokud máte zájem o sborový zpěv, rádi vás přivítáme mezi námi. Znalost not není podmínkou.

Scházíme se na zkouškách každé pondělí od 18 do 20 hodin v Kulturním středisku v Buštěhradě, Kladenská 207/38, 1. patro. Přijďte se na nás podívat nebo nás kontaktujte:

 • František Paulík, předseda sboru, tel. 721 761 412
 • Jiří Mühlfeit, tel. 607 618 479
 • Eva Gallatová, tel. 739 020 282

Web: www.bustehradskysbor.cz

 Facebook

 

Spolek "Buštěhrad sobě"

Skrýt

Logo Buštěhrad sobě

Občanské sdružení "Buštěhrad sobě" je dobrovolná, nezávislá a nepolitická společenská organizace. Jeho posláním je rozvoj kulturních, sportovních a obecně prospěšných aktivit, podpora ochrany životního prostředí v Buštěhradě a popularizace Buštěhradu.

Adresa: "Buštěhrad sobě", O.P. BOX, Oty Pavla 258, 273 43 Buštěhrad

E-mail: infoline@bustehrad.cz

Web: www.bustehrad.cz

 

Spolek Buštěhradské fórum

Skrýt

Spolek Buštěhradské fórum má za cíl shromáždit občany Buštěhradu s cílem podpory a iniciace kulturních, sportovních a společenských aktivit v obci. Pravidelně organizuje výlety a exkurze pro veřejnost. Má zájem aktivně spolupracovat s ostatními spolky a občanskými sdruženími ve městě s podobným cílem.

Kontakt: jiri.janouskovec@seznam.cz

 

Středisko Junák Stráž Lidic Buštěhrad

Skrýt

Znak Junáka

Co je to skauting (Junák)?

Nejjednodušší vyjádření toho, co je skauting (Junák), je ve zkratce: parta a příležitost.

Parta - přátelé, kamarádi, společenství. Příležitost - příležitost rozvíjet se, žít naplno, zábavně a zajímavě, pomáhat věcem kolem sebe k rozvoji ...

Skauting v Buštěhradě

Středisko Junák Stráž Lidic Buštěhrad vzniklo (nebo spíše bylo obnoveno), podobně jako mnoho jiných středisek v Čechách, na začátku devadesátých let. Kořeny buštěhradského Junáka však sahají až do období První republiky, kdy se v Buštěhradě objevily první oddíly skautů. Jak ale víme, druhá polovina dvacátého století nebyla pro Junák příliš příznivá a jen výjimečně se mohli lidé ke skautským myšlenkám oficiálně hlásit. Tak se tomu stalo i v létě 1968, kdy se na našem tábořišti na Střele konal první (a bohužel na další roky i poslední) skautský tábor. Soudobí vedoucí pak vedli další generace pod Pionýrem a teprve po Sametové revoluci se část členů Pionýra odštěpilo a založilo naše současné středisko.

Naše činnost

Po většinu roku se děti schází pravidelně jednou týdně na svých oddílových schůzkách v buštěhradské sokolovně. Každý oddíl jezdí na výpravy, někdo raději za kulturou, někdo do přírody. Pokud je možnost, tak jezdí více oddílů dohromady, ale kvůli velkému počtu členů se všichni členové scházejí spíše výjimečně. Proto musíme pořádat i dva turnusy letního tábora.

Na schůzkách i na táboře se děti v první řadě učí úctě k přírodě. Společně se svými vedoucími se učí ji poznávat a pobývat v ní.

Více informací o naší činnosti a našich oddílech získáte na našich webových stránkách www.bustehrad.skauting.cz, případně na stránkách www.skaut.cz.

 

Střela - sdružení pro letní táborovou činnost Buštěhrad

Skrýt

STŘELA - sdružení pro letní táborovou činnost je sdružením dětí, mládeže a dospělých, zabývající se pravidelnou prací při táborové činnosti.

Statutární vedoucí: Jaroslav Fencl

Tyršova 269, Buštěhrad

Tel. 312 243 006, 737 116 444

Email: jaroslavfencl@email.cz

Web: www.ltstrela.cz

 

Svaz důchodců České republiky Místní organizace Buštěhrad z.s.

Skrýt

„Věčně mladí senioři“

Nově vzniklý spolek, který má za cíl věnovat se seniorům a nabídnout jim možnost společného setkávání, zábavy a poučení.

V současné době probíhají pravidelná setkávání každý pátek odpoledne v Seifertovně (Pelíšku), kde nabízíme posezení, stolní hry, karty. Pořádáme společné procházky po okolí Buštěhradu. V plánu máme výlety, přednášky, soutěže, návštěvy divadla a akcí pořádaných celorepublikovým SDČR. V budoucnu plánujeme také společné pobyty. Vítáme všechny nové nápady, které pomůžeme uskutečnit.

„Věčně mladí senioři“ jsou registrovaní u městského soudu v Praze ve spolkovém rejstříku.

 Členové spolku platí roční poplatek 50,- Kč. Výbor má zatím 4 členky a 3 členky má Kontrolní a revizní komise.

Předsedkyní spolku je Stanislava Šumná, místopředsedkyní Anna Kořínková, pokladní Dana Novotná, členkou Eva Procházková. Předsedkyní KaR komise paní Zdeňka Doušová, členkami Jitka Fršlínková a Marie Kaiserová.

K účasti na našich akcích není nutné být členem spolku ani být seniorem.

Web: www.senioribustehrad.cz

V případě dotazů volejte na tel. č.:

 • 736 660 753 S. Šumná
 • 604 530 982 A. Kořínková
 • 721 190 939 Z. Doušová