Spolky, sdružení, zájmové organizace

Buštěhradské Šťabajzny

Skrýt

Buštěhradské Šťabajzny jsou taneční skupinou zralých žen, které spolu tancují a vystupují od roku 2008. V roce 2017 změnily právní formu a založily zapsaný spolek. Ve svém repertoáru mají vystoupení všech žánrů. Choreografii i kostýmy si tvoří samy. Ročně mají okolo 10 vystoupení. Svou činností přispívají ke kulturnímu životu nejen města Buštěhradu.

Adresa: Buštěhradské Šťabajzny z. s., Revoluční 494/17, 273 43 Buštěhrad

E-mail: hrabinova.tatana@centrum.cz

Facebook

 

Buštěhradský filmový klub

Skrýt

Program filmového klubu

Aktuálně naplánovaná představení naleznete v kalendáři akcí.

Buštěhradský filmový klub funguje při Městské knihovně od roku 2016. Zřizovatelem BFK je Město Buštěhrad.

Představení BFK probíhají zhruba 2x do měsíce ve spolkové místnosti na zámku, v létě příležitostně i v zámeckém parku.

Další informace o fungování filmového klubu včetně všech potřebných kontaktů naleznete na stránkách Městské knihovny Buštěhrad.
 

Buštěhradský pěvecký sbor

Skrýt

Buštěhradský pěvecký sbor je sborem amatérským a smíšeným, působí na české sborové scéně nepřetržitě od roku 1977. V současné době sdružuje přes 30 aktivních zpěváků pod sbormistrovským vedením Evy Gallatové. Sbor se snaží svými koncerty šířit hudební kulturu a poskytovat kulturní vyžití lidem, kteří mají zájem o sborový zpěv.

Každoročně pořádá kolem deseti veřejných vystoupení, včetně celovečerních koncertů či vystoupení k různým společenským příležitostem. Vystupuje převážně v Buštěhradě a v blízkém okolí, ale každoročně vyjíždí i do vzdálenějších míst v ČR. Dlouhodobě spolupracuje s pěveckými sbory v Jindřichově Hradci, v Kamenici nad Lipou i dalšími a se ZUŠ v Buštěhradě.

Koncertní repertoár je velmi rozmanitý a zahrnuje nejen klasické skladby českých i světových hudebních skladatelů (Mozart, Händel, Smetana, Dvořák), ale i díla současných autorů, jazzové skladby (oblíbeným repertoárem jsou písně skladatele Jaroslava Ježka), úpravy národních písní, duchovní skladby a spirituály. Tradičně vystupuje s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby.

Sbor finančně podporuje město Buštěhrad.

Zpívejte s námi!

Zpíváte rádi? Přijďte zpívat k nám do sboru! Jsme sbor zpívajících nadšenců všech věkových kategorií a hledáme zpěváky do sopránu, altu, tenoru a basu. Pokud máte zájem o sborový zpěv, rádi vás přivítáme mezi námi. Znalost not není podmínkou.

Scházíme se na zkouškách každé pondělí od 18 do 20 hodin v Kulturním středisku v Buštěhradě, Kladenská 207/38, 1. patro. Přijďte se na nás podívat nebo nás kontaktujte:

  • Mgr. et Mgr. Helena Doležalová, předsedkyně sboru, tel. 605 005 929
  • Eva Gallatová, sbormistryně sboru, tel. 739 020 282

Web: www.bustehradskysbor.cz

 Facebook

 

Český červený kříž - základní organizace v Buštěhradě

Skrýt

O současné činnosti ZO ČČK v Buštěhradě:

Logo Českého červeného kříže

Obnovená činnost od června 2018

Účastníme se všech akcí spolků města Buštěhrad a ZŠ Hřebeč jako akreditovaní zdravotníci ozdravných akcí.

Plán do budoucna: Pokusit se založit zdravotnickou družinu v ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad.

Budeme se i nadále snažit pomáhat, když o naši práci bude zájem.

Kontakty - výbor ČČK Buštěhrad

Předseda: Zdeňka Doležalová - 731 572 708, e-mail: zdenka.dolezalova076@gmail.com

Členů, kteří se podílejí na všech akcích pořádaných spolky na území města Buštěhradu je 8 - 1 muž a 7 žen.

Pokladník: Jaroslava Hanáková Holeyšovská

Web ČČK: www.cck-cr.cz

 

Hudební skupina Knezaplacení

Skrýt

Hudební skupina Knezaplacení, založená v roce 1998, pořádá v buštěhradské Sokolovně dvakrát ročně oblíbené koncerty cyklu Zastávka v čase. Kromě Knezaplacení vystupuje na každém z těchto koncertů zajímavý host. Měli jsme tak možnost v Buštěhradě uvítat například skupiny Nezmaři či Žalman a spol., Karla Plíhala, Ivana Hlase, Jitku Vrbovou, Karla Zicha, Pacifik, Pavla Bobka a Lídu Nopovou, Věru Martinovou, Wabi Daňka a Miloše Dvořáčka.

Skupina Knezaplacení vystupuje ve složení:

  • Martin Příhoda - vedoucí, kytara, zpěv
  • Míla Šlechtová - zpěv, perkuse
  • Lenka Musilová - zpěv, flétny, perkuse, klávesy
  • Jan Paulík - kytara, zpěv
  • Ondra Jukl - baskytara, zpěv

Kromě folkových písniček hrají Knezaplacení i skladby ve stylu bossa nova, blues, skladby instrumentální nebo světové evergreeny.

Web: www.knezaplaceni.com

 

Kulturní spolek Butzkow

Skrýt

Kulturní spolek BUTZKOW byl založen na pořádání kulturních a společenských akcí v Buštěhradu.

 Facebook

 

Ochotnický soubor KiX

Skrýt

Hrát amatérské divadlo a navázat tak na pestrou meziválečnou i poválečnou tradici ochotnických souborů na Buštěhradě byla myšlenka, která zrála v hlavách a srdcích zakládajících členů níže jmenovaného uměleckého výběru již dlouho. Bodem obratu stal se jeden večer v únoru l. p. 2014, kdy se za účelem založení divadelního spolku sešla početná skupina nadšenců v restauraci Hotel Buštěhrad. Odtud byl již jen krůček do restaurantu U Bečvářů (přesněji 750 - 800 kroků, podle délky nohou a pevnosti kroku jednotlivých členů), kde se, shodou souhry vyšší moci s lidským faktorem kladného potenciálu, nachází sál, který lze s trochou představivosti označit za divadelní. Z tohoto místa se vzápětí, díky osvíceným podporovatelům manželům Kuthanovým, stala domovská scéna pro mezinárodní buštěhradský spolek - Divadlo KiX.

Od té doby soubor secvičil několik divadelních kusů (to jest dva), z nichž více než polovinu tvoří hry komediální. To však neznamená, že by se Divadlo KiX vyhýbalo vážným tématům. Je tomu právě naopak: vážná témata se, až doposud, vyhýbají jemu. Kromě úspěšného působení na domovské scéně má soubor za sebou i hostování v takových věhlasných středočeských divadelních centrech, jakými jsou například Pianka Dalibor Zákolany nebo PřeDivO (Přemyslovská divadelní orba) na Statku Úholičky.

Cenným příspěvkem do curricula vitae kolektivu je korunní trofej v podobě absolutního vítězství na Festivalu amatérského divadla Kladno 2016. Jistě tedy není přehnané tvrzení, že Divadlo KiX je jedním z nevýznamnějších divadelních spolků v Mikroregionu údolí Lidického potoka.

Chcete-li více - fotografie, profily osobností, záznamy, texty - nechcete-li, nezouvejte se a vstupte: www.divadlokix.cz

 

 

Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek

Skrýt

Logo Rodinného centra Buštěhradský pelíšek

Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek funguje od roku 2004 jako registrovaný zapsaný spolek. Dříve užíval jméno Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek, v roce 2012 dostal své dnešní jméno. Za jeho vznikem stojí – jako je tomu u podobných organizací zvykem – aktivní maminky, které chtěly svůj čas na mateřské a rodičovské dovolené trávit aktivně a spolu.

Pelíšek nabízí útočiště pro rodiče (zejména v době mateřské a rodičovské dovolené) a jejich děti. Posláním Pelíšku je zmírnění sociální izolace rodičů v krásném, ale leckdy náročném období jejich života. Naleznete zde volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi i pro děti samotné. Pelíšek podporuje rodiče v rozvoji jejich rodičovských kompetencí a napomáháme aktivnímu trávení času s jejich dětmi, v předškolním věku zároveň podporuje i děti v jejich osamostatnění od rodičů.

Pelíšek se také aktivně podílí na rozvoji města Buštěhrad a obohacuje společné dění, ať už samotným organizováním tradičních i netradičních akcí pro děti a jejich rodiče, nebo spoluprací na dalších akcích ve městě.

Web: www.rcpelisek.cz

 

Rybářský spolek Buštěhrad

Skrýt

Rybářský spolek Buštěhrad sdružuje jak současné tak i bývalé občany města Buštěhradu, kterým učarovalo kouzlo Petrova cechu, není jim lhostejné životní prostředí ve kterém žijí a jsou ochotni se podílet na jeho zlepšování.

Web: www.rybaribustehrad.eu

 

Sbor dobrovolných hasičů

Skrýt

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Buštěhrad je dobrovolná jednotka požární ochrany kategorie JPO V. Momentálně je ve stádiu vybavování a výcviku, do výjezdové činnosti bude zařazena k 1. 1. 2021. Bude povolávána k zásahům v katastru obce Buštěhrad s časovou normou na výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu.

Více informací a kontakty

 

Spolek "Buštěhrad sobě"

Skrýt

Logo Buštěhrad sobě

Občanské sdružení "Buštěhrad sobě" je dobrovolná, nezávislá a nepolitická společenská organizace. Jeho posláním je rozvoj kulturních, sportovních a obecně prospěšných aktivit, podpora ochrany životního prostředí v Buštěhradě a popularizace Buštěhradu.

Adresa: "Buštěhrad sobě", O.P. BOX, Oty Pavla 258, 273 43 Buštěhrad

E-mail: infoline@bustehrad.cz

Web: www.bustehrad.cz

 

Spolek Buštěhradské fórum

Skrýt

Spolek Buštěhradské fórum má za cíl shromáždit občany Buštěhradu s cílem podpory a iniciace kulturních, sportovních a společenských aktivit v obci. Pravidelně organizuje výlety a exkurze pro veřejnost. Má zájem aktivně spolupracovat s ostatními spolky a občanskými sdruženími ve městě s podobným cílem.

Kontakt: jiri.janouskovec@seznam.cz

 

Středisko Junák Stráž Lidic Buštěhrad

Skrýt

Znak Junáka

Co je to skauting (Junák)?

Nejjednodušší vyjádření toho, co je skauting (Junák), je ve zkratce: parta a příležitost.

Parta - přátelé, kamarádi, společenství. Příležitost - příležitost rozvíjet se, žít naplno, zábavně a zajímavě, pomáhat věcem kolem sebe k rozvoji ...

Skauting v Buštěhradě

Středisko Junák Stráž Lidic Buštěhrad vzniklo (nebo spíše bylo obnoveno), podobně jako mnoho jiných středisek v Čechách, na začátku devadesátých let. Kořeny buštěhradského Junáka však sahají až do období První republiky, kdy se v Buštěhradě objevily první oddíly skautů. Jak ale víme, druhá polovina dvacátého století nebyla pro Junák příliš příznivá a jen výjimečně se mohli lidé ke skautským myšlenkám oficiálně hlásit. Tak se tomu stalo i v létě 1968, kdy se na našem tábořišti na Střele konal první (a bohužel na další roky i poslední) skautský tábor. Soudobí vedoucí pak vedli další generace pod Pionýrem a teprve po Sametové revoluci se část členů Pionýra odštěpilo a založilo naše současné středisko.

Naše činnost

Po většinu roku se děti schází pravidelně jednou týdně na svých oddílových schůzkách v buštěhradské sokolovně. Každý oddíl jezdí na výpravy, někdo raději za kulturou, někdo do přírody. Pokud je možnost, tak jezdí více oddílů dohromady, ale kvůli velkému počtu členů se všichni členové scházejí spíše výjimečně. Proto musíme pořádat i dva turnusy letního tábora.

Na schůzkách i na táboře se děti v první řadě učí úctě k přírodě. Společně se svými vedoucími se učí ji poznávat a pobývat v ní.

Více informací o naší činnosti a našich oddílech získáte na našich webových stránkách www.bustehrad.skauting.cz, případně na stránkách www.skaut.cz.

 

Střela - sdružení pro letní táborovou činnost Buštěhrad

Skrýt

STŘELA - sdružení pro letní táborovou činnost je sdružením dětí, mládeže a dospělých, zabývající se pravidelnou prací při táborové činnosti.

Statutární vedoucí: Jaroslav Fencl

Tyršova 269, Buštěhrad

Tel. 312 243 006, 737 116 444

Email: jaroslavfencl@email.cz

Web: www.ltstrela.cz

 

Svaz důchodců České republiky Místní organizace Buštěhrad z.s.

Skrýt

„Věčně mladí senioři“

Nově vzniklý spolek, který má za cíl věnovat se seniorům a nabídnout jim možnost společného setkávání, zábavy a poučení.

V současné době probíhají pravidelná setkávání každý pátek odpoledne v Seifertovně (Pelíšku), kde nabízíme posezení, stolní hry, karty. Pořádáme společné procházky po okolí Buštěhradu. V plánu máme výlety, přednášky, soutěže, návštěvy divadla a akcí pořádaných celorepublikovým SDČR. V budoucnu plánujeme také společné pobyty. Vítáme všechny nové nápady, které pomůžeme uskutečnit.

„Věčně mladí senioři“ jsou registrovaní u městského soudu v Praze ve spolkovém rejstříku.

 Členové spolku platí roční poplatek 50,- Kč. Výbor má zatím 4 členky a 3 členky má Kontrolní a revizní komise.

Předsedkyní spolku je Stanislava Šumná, místopředsedkyní Anna Kořínková, pokladní Dana Novotná, členkou Eva Procházková. Předsedkyní KaR komise paní Zdeňka Doušová, členkami Jitka Fršlínková a Marie Kaiserová.

K účasti na našich akcích není nutné být členem spolku ani být seniorem.

Web: www.senioribustehrad.cz

V případě dotazů volejte na tel. č.:

  • 736 660 753 S. Šumná
  • 604 530 982 A. Kořínková
  • 721 190 939 Z. Doušová
 

ZO CHZK Buštěhrad - Harčtí kanáři

Skrýt

Buštěhradská základní organizace vznikla v roce 2005, od roku 2010 je součástí Českého svazu chovatelů. Má celkem 6 členů, z toho buštěhradských jsou 2, přespolní jsou 4.

Činnost buštěhradských chovatelů harckých kanárů se obrací ke všem vrstvám společnosti od dětí, až po seniory. V dnešní moderní době, která skýtá celou řadu lákadel a možností k využití volného času, je však stále obtížnější najít seriózní zájemce o chovatelství. Pro veřejnost každoročně pořádáme výstavy, přednášky a besedy, promítání filmů o harckých kanárech i přijímání návštěv zvídavých jednotlivců, nejčastěji však v rámci výstav.

Ve druhé polovině prosince pořádáme každoroční kvalifikaci ve zpěvu harckých kanárů ve spolkové místnosti na buštěhradském zámku. Pro každého z chovatelů je jakýmsi zrcadlem pravdy, ve kterém se bez milosti ukáží výsledky práce celého jednoho roku, kam patří líhnutí, odchov a trénink nadanějších jedinců, které vybíráme z desítek až stovek nově vylíhnutých jedinců. Vítězové této kvalifikace postupují do národních i mezinárodních soutěží (Slovensko, Německo, Rakousko, aj.). I tato akce bývá přístupná veřejnosti.

Informace o harckých kanárech

Kontakty: