Buštěhradský zpravodaj

Vydavatel, redakční rada, kontakty

Vydavatel: Město Buštěhrad, Revoluční 1, IČ: 00234214.

Vychází 1x měsíčně

Předseda Redakční rady: Jakub Plášek

Redakční rada: Daniela Javorčeková, Jaroslav Pergl, Ivona Kasalická, Luděk Zámyslický, Zbyněk Ledvinka, Zdeňka Vestfálová, Hedvika Jarošová, Veronika Gažáková

Výkonný redaktor: Zdeňka Vestfálová, tel. 312 278 032

E-mail: zpravodaj@mestobustehrad.cz

Koordinace inzerce: Zdeňka Vestfálová, tel. 312 278 032

Grafické zpracování: Michal Fiala, Hedvika Jarošová

Tisk: Tiskárna Kočka, Slaný

Otištěné názory se nemusejí shodovat se stanoviskem vydavatele.

Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor příspěvku.

Registrační číslo: MK ČR E 20696

Dokumenty: