Čestná občanka města Buštěhradu

Pod názvem Koncert pro Marii se 25. února uskutečnilo na buštěhradském zámku slavnostní předání čestného občanství města Buštěhradu paní Marii Horové. V 18.00 hod. ve společenském sále začal bohatý program složený z řady vystoupení. Moderoval Marek Veselý, vystoupil Dětský pěvecký sbor Duha, který si zazpíval i jednu společnou píseň se Smíšeným pěveckým sborem města Buštěhradu - Jede sedlák, řadu písní zazpíval zmíněný smíšený pěvecký sbor, ve kterém si zazpívala i Marie Horová, dlouholetá členka sboru.

Dále se představili členové Junáka a na kytaru zahrál Jan Paulík. Diplom čestného občana města Buštěhradu za mimořádné zásluhy o výchovu dětí a rozvoj kultury i v pokročilém věku jí předala paní starostka ing. arch. Daniela Javorčeková.

Následovaly desítky gratulací a malé pohoštění, které připravil MěÚ. Sál byl přítomnými plně obsazen. Všichni oceňované občance města ocenění upřímně přáli. Jako vychovatelka v družině odchovala řadu, dnes již dospělých, svěřenců, kteří na ni rádi vzpomínají. Starala se i o Junáky a věnovala se jim, mimo jiné jako zdravotnice a kuchařka na jejich táborech.

Marie Horová, rozená Velcová, je buštěhradskou rodačkou a ve městě zůstala, až do současnosti. Její život provázel zpěv a provází jí dosud. Tatínek byl učitelem hudby, maminka švadlena. Ve školní družině mezi dětmi působila 40 let. Děti ji měly rády a vzpomínaly především na to, že se v její skupině stále zpívalo za doprovodu klavíru. 12. září 1977 se uskutečnila první zkouška Smíšeného pěveckého sboru při příležitosti výročí založení města Buštěhradu (480 let). Od té doby je stále jeho věrnou členkou. Celkem dvakrát zpívala i na Pražském jaru. Byla známa také jako součást pěveckého tria – Alžběta Hlinková, Marie Horová a Anna Fürstová. 

Trochu podrobněji k Marii Horové Pro ty, kteří na Buštěhradě v posledních minimálně 50 letech nevyrůstali, nebo jejich děti zde nechodily do školy, několik vět na vysvětlenou. Paní Marie Horová se v loňském roce dožila 80 let. Původním vzděláním zubní instrumentářka tuto práci vykonávala 4 roky v Praze. Když se jí postupně narodili dva kluci, pečlivě se věnovala jejich výchově a 8 let byla na mateřské. Poté, protože bydlela s rodinou blízko školy, tam nastoupila jako uklízečka. Jelikož měla neobvykle kladný vztah k dětem, začala vypomáhat v družině a vydržela tam víc jak 40 let. Ale aby tuto práci mohla vykonávat, doplnila si vzdělání pětiletým studiem na škole pro vychovatelky. Protože si s dětmi výborně rozuměla, tak začala pomáhat i manželu Karlovi, který v roce 1968 zde obnovil tradici Junáka. Po několik dalších generací se s přezdívkou Jasan stal pro mladé lidi pojmem. S pomocí přátel a samotných členů postavili tábor a založili tradici letních táborů na Střele.  Maruška, přesto že nebyla tak skalní skautkou, mu ráda pomáhala. Nejdříve jako táborová zdravotnice, a v dalších letech už i jako oddílová vedoucí a pomocnice v kuchyni. I když její manžel po opětovném zákazu Junáka musel s táborničením skončit, Marie svá děvčata neopustila a jezdila s nimi na tábory dál, i když místo junáckých byly pionýrské. Politiku do výchovy dětí nikdy nepletla. Hlavně se je snažila vést k pracovitosti, spolehlivosti a kamarádství. Dařilo se jí zvládat oddíly o 35 holkách. 

Jak si ji pamatují vrstevníci z doby, kdy byla ještě malá holka? Jednu vzpomínku za všechny: „… tak to víš, to byla už starší holka, tu jsem jenom obdivoval, nosila kraťasy a krátké vlasy, a to tenkrát nosily jen moderní holky, řeklo by se chuligánky, … takže pro usedlejší ženské to bylo něco k pomlouvání, takové ty řeči, co z té mládeže jednou bude,…“

Při oslavě jejích loňských kulatých narozenin, které jí U Bečvářů uspořádaly „její děti“, byl vidět sál plný rozjasněných tváří Junáků od nejmenších až po téměř důchodce. Byl to silný zážitek. Dnes se Marie Horová kromě aktivního zpěvu věnuje své rodině, občas si zahraje hry na počítači. Kdo ji zná, tak ví, jaká je to žena. Veselá, pozitivní, dobrosrdečná, ráda se směje. Stále se snaží lidi sbližovat, ne rozdělovat. Dokáže vyprávět vtipné historky z různých oblastí života a dnes vzpomíná hlavně na to dobré, co v životě prožila. 

Udělení čestného občanství pro svoji dlouholetou členku paní Marii Horovou inicioval Ing. František Paulík, předseda Smíšeného pěveckého sboru města Buštěhradu. 

Přejeme jí jménem všech, co ji znají, aby se dožila ještě řady aktivních let s radostí a prožitkem. 

 

Datum publikování: 29. 3. 2016

Autor článku: Ing. Jiří Janouškovec a Jaroslav Pergl

Autor fotografií: P. Paulíková, J. Pergl